Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Hatemail


»
 

Frans Groenendijk,  14-11-2009          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

De webstek "Dagelijkse standaard" heeft ook al wat aandacht besteed aan de Fort Hood schutter en de FBI: http://www.dagelijksestandaard.nl/index.php?s=fort+hood&submit;=

21-dec 2009 ,  07:16
# 2
MJ:

" Het is op zich niet zo gek dat ‘s mans seksuele frustraties opgevoerd worden als verklarende factor: bij de daders van andere bijna willekeurige moordpartijen blijkt dat inderdaad wel eens een factor."
Vandaag las ik in Jamie Glazov ( United in hate ) dat vooral het frustreren en onmogelijk maken van elke vorm van liefde een moorddadig ongenoegen veroorzaakt.
Stel je voor dat je geboren wordt in een gezin met een mishandelde en net boven de veestapel ingeschatte moeder, die werkelijk niets door te geven heeft aan haar kinderen , behalve de slaag en het onbegrip dat haar altijd al ten deel gevallen zijn. Glazov citeert een " expert on family matters " Jasem Muhammed Al-Mutawah die opschept over een welkom bijverschijnsel.
" At the end of the program he boasted how Islam had solved a serious psychiatric problem in marriages : when the husband is a sadist and the wife is a masochist , they are able to soothe each other's neuroses and become satisfied through a beating sanctioned by the koran.
Need I say more Frans ? Gevaarlijk gestoord als norm.

22-dec 2009 ,  02:04
# 3
André van Delft:

Theo Ichtus zei zojuist op http://loorschrijft.blogspot.com/2012/03/toulouse.html:

Ik ben er nog steeds niet uit wat ik nou eigenlijk het afschuwelijkst vind aan deze hele geschiedenis: De laffe moordpartij zelf of de halfhartige reacties, het downplayen & 'verklaren' (Nakbaa = ook heul zielug), de bij Al Jazirah bezorgde geheugenkaart-uit-de-Gopro van Mehar, of het feit dat er ongetwijfeld weer een high profile advocaat klaar zal staan om 'de zwaar beproefde familie' bij te staan om haar recht te verkrijgen

Einde quote.
Ik vind de halfzachte reacties het ergste; die veroorzaken de volgende slachtpartij, en komen van mensen die beter zouden moeten weten.

27-maa 2012 ,  01:12
# 4
appie b. broek:

Dat s'mans misdaad geweten wordt aan diens 'seksuele frustratie' lijkt me weer een typisch voorbeeld van westerse betweterige arrogantie. Want waaruit blijkt deze frustratie? Uit het 'feit' dat de dader, een psychiater in dienst van het Amerikaanse leger, een vrouw zocht die aan zijn 'religieuze' eisen voldeed. Net zoals hier in Nederland Marokkaanse en Turkse jongelui voor het merendeel hun partner uit het land van herkomst halen! M.i. is dit 'quatsch'! Ik denk dat het niets met 'mohammadisme', of hoe men dit wil benoemen, te maken heeft. Maar daarentegen alles met het feit dat men dagelijks in twee culturen leeft, twee culturen die verschillende normen en waarden hebben. Niet iedereen kan daar tegen, het kan leiden tot frustraties en woede-uitbarstingen. En tot schietpartijen, zoals in dit geval!

We kunnen dus nog veel meer van dergelijke gevallen van 'matta klap' om eens een mooie allochtone uitdrukking te gebruiken, verwachten. En is het wachten op de 'wetenschap' tot ook zij deze 'ontdekking' zal doen.

27-maa 2012 ,  12:33
# 5
appie b. broek:

Tja, die arme 'wetenschap', voor de 'centjes' in hoge mate afhankelijk van de 'politiek' en vandaar dat zij niet langer 'onafhankelijk' is maar onderdeel van een systeem, wat wij 'politiek correct' zijn gaan noemen. Waarom is van wetenschappelijke zijde nooit op bovengenoemde mogelijkheid gewezen? Omdat de 'wetenschap' onderdeel is van het 'systeem' dat de 'multicultiteit' hoog in het vaandel heeft staan en de nadelen niet wil 'zien'!
Een paar dagen na 9/11 stond er, ik meen in Het Parool, een interview met de toenmalige Israelische ambassadeur. Zijn commentaar, de aanslagen in New York hadden niets met Israel te maken, maar waren een 'wraak' van Arabische zijde m/b.t. de decadente Amerikaanse levenswijze en de invloed daarvan op de traditionele moslimwereld. Of dit waar is, hoe wist deze ambassadeur dat zo kort na de aanslagen, waag ik te betwijfelen.
Maar geloof dus wel dat iets dergelijks bij deze schietpartij een rol heeft gespeeld!
Bovendien maakt het gegeven dat hij naar Afghanistan uit gezonden zou worden, het voor hem nog moeilijker, hier zou hij dus daadwerkelijk betrokken woorden bij (mis) handelingen t.o.v. zijn geloofsgenoten en in een dubbele identiteiscrisis terecht komen!

27-maa 2012 ,  01:44
# 6
marie:

Appie, ik snap even niks van je bewering dat een uitzending naar Afghanistan een dubbele identiteitscrisis tot gevolg zou hebben. De man was een psychiater. Of hij arts was met een daaropvolgende negenjarige studie, inclusief analyse, vermeldt de historie niet. Zijn acties, zoals de powerpoint presentatie , zou zelfs bij een gering veiligheidsgevoel alle alarmbellen hebben doen rinkelen. Wat doet zo´n gast in het leger ? En welke schijtbenauwde meerdere in rang besloot het met de mantel der onnozelheid te bedekken ? Omdat de moslims geen strobreed in hun expressie in de weg gelegd mag worden ?
Rabiaat op vernietiging uit van hun werkgever, no worries, het is maar een enkeling ? En tjonge, hij zou betrokken worden bij ( mis ) handelingen van zijn geloofsgenoten. Die primitieve alliantie heeft geen enkel leger nodig, en als hij een rationaal brein in zijn kop gehad had zou hij graag naar Afghanistan gegaan zijn om een levenswaardig alternatief voor de vrouwen aldaar te bevechten.
Niks van dit alles, de som van zijn miserabele bestaan eindigde in moord . De ultieme opbrengst van de death cult die islam heet.

28-maa 2012 ,  03:51
# 7
appie b. broek:

Nou, Marie, zo moeilijk is dat toch niet! Als je bent opgevoed met bepaalde normen waarden, bijv. die voortkomend uit een islamitische traditie, en je komt terecht in een systeem,zoals het Amerikaanse leger, waar andere waarden tellen, dan is het toch voorspelbaar dat velen daardoor in de problemen komen.'Men raakt de weg kwijt', en moet er een iman of legerpsychiater {met een islam achtergrond) aan te pas komen om de patient weer op de rails te krijgen. Deze legeriman is er voor z'n patient, maar anderzijds maakt hij ook deel uit van het systeem,het leger, waardoor de 'ziekte' ontstaan is. Hier hebben we dus identietijdscrisis nr. 1.
Als men dan ook nog gaat 'vechten' tegen de muslimbroeders in Afghanistan, dan zou ik mij zo voor kunnen stellen dat ook de dokter de weg kwijt raakt.
Want hoewel mijn ervaringen alweer van zo'n 50 jaar geleden dateren kan ik je wel vertellen dat een dergelijk systeem, het leger, een dusdanige druk op kan leggen dat ook figuren waarvan je het nooit verwacht zou hebben, tot de meest vreemde dingen in staat zijn!
Ik herinner mij een (beroeps) sergeant van de luchtmacht, die van de ene op de andere dag besloot dat 'apen' pak niet meer aan te trekken! Hoewel hij overigens volkomen normaal functioneerde en de consequenties van zijn daad begreep, paste hij niet langer in 'het systeem' en moest er een medische indicatie gevonden worden om hem uit het leger te krijgen.

Het kwalijke van deze hele zaak is echter het feit dat men 'smans, vermeende, seksuele frustratie gebruikt als reden om zich niet te verdiepen in de werkelijke achtergrond van deze gebeurtenis! En dat de 'wetenschap' hierbij behulpzaam is terwijl aan de bel had moeten trekkken om ook andere, eventuele, factoren te onderzoeken. Ja, de man zou ook een 'liefdeloze jeugd' gehad kunnen hebben, wordt 'wetenschappelijk' verondersteld. Maar dus nergens iets over 'het systeem' dat voor sommigen 'ziekmakend' kan zijn!
Bij de keuring wordt hier al rekening mee gehouden maar is het leger, beter gezegd de 'krijgsmacht', onder druk van maatschappelijke omstandigheden en politieke interventies, zo ingewikkeld geworden, dat ook hier zich dergelijke 'incidenten' zich voor kunnen doen.

29-maa 2012 ,  08:21
# 8
Groene Leeuw:

Bij mijn weten heeft hij nog geen vonnis horen eisen,maar ik hoop dat deze kamelenjockey zo gauw mogelijk voor een vuurpeloton staat ter verzachting van het leed dat hij de nabestaanden heeft aangedaan.

30-maa 2012 ,  12:41
# 9
Frans Groenendijk:

@Groene Leeuw Voor de nabestaanden zou dat misschien een deel van het leed verzachten maar wat mij betreft is het belangrijker dat Obama en de zijnen ophouden met het obsessieve vrijpleiten van het mohammedanisme.

30-maa 2012 ,  12:50
# 10
Marie:

Uit gemak doe ik er nog een quote bij die eigenlijk alles verklaart. " Hasan besloot zijn presentatie met een pleidooi om mohammedaanse soldaten vrij te stellen van uitzending naar locaties waar ze tegenover mohammedanen zouden kunnen komen te staan.
Dus tenminste 25 goedopgeleide collega’s waren ‘upset’ doordat ze hoorden hoe deze legerpsychiater uiteenzette dat mohammedanen niet betrouwbaar zijn als militair in het leger van een niet-mohammedaans land. "
En zo upset als ze waren hadden geen van die goedopgeleiden de guts om alarm te slaan. Die waarschuwing geldt trouwens niet alleen voor het
Amerikaanse leger. Intussen hebben we angstvallig , om maar vooral niet van racisme beschuldigd te worden , allerlei pluimage toegelaten tot de krijgsmacht. Vergezeld van eigen " zingevers en richtinggevers " in de vorm van legerimams. Waarmee het het heel instituut leger verwordt tot sociodrama klasje waar iedereen bedenkt waar hij zich wel of niet mee wil bemoeien.
Perversie ten top.
En zo illustratief van de wurggreep die zelfverdediging heeft aangenomen.
Offensief uitgeschakeld door über identificatie, en defensief bij elke stap verantwoording afleggen als er wel eens collateral damage voorkomt bij acties die nou juist opgezet waren om dat te bewerken.
Echt waar, een realist zou die bullshit meteen onderuithalen, maar blijkbaar is er een pathologische eerbiedigheid ontstaan die moslims vrijwaart van rationeel gedrag.
" ik moet het van mijn geloof " al is het levensbedreigend voor iemand die daar geen boodschap aan heeft.
De hoogste tijd om eens ons gezond verstand te raadplegen.

30-maa 2012 ,  03:28
# 11
Frans Groenendijk:

Vanmorgen meldde het NOS-journaal dat "de kwetsbare Robert M" door verhoorders af en toe getroost werd.
Het dader=slachtoffer paradigma in optima forma
Aanmoedigen om harakiri te plegen, zou in dit geval meer gepast zijn dunkt me.

30-maa 2012 ,  03:37
# 12
trias:

@11, idd, het is werkelijk ongelooflijk.

30-maa 2012 ,  08:35
# 13
rekaba:

@11 en 12

Ja ja, kan ik me gemakkelijk in inleven, echter dit zijn wel de reacties (ik heb ze ook hoor) die in mohammedaanse culturen gewettigd en zelfs geheiligd worden. Wij willen daar dan onze moderne cultuur tegenover zetten met haar (o.a.) christelijke wortels. Bijv. hebt uw vijanden lief en keert de andere wang toe. De invloed daarvan zie je in het berechten van Robert M. en in hoe hij 'als mens' ondanks zijn daden bejegent wordt.
Ik vind Trias en Frans, dat jullie hier nogal 'mohammedaans'op reageren.

Voor de goede verstandhouding, ik heb die reactie ook, alleen hij staat er niet, maar geef hem nu wel toe.

Voor Mohammedanen is het op dit punt altijd lachen geblazen. We kunnen niet voldoen aan onze eigen regels, net als jezus die ook al zo mislukte aan het kruis. Daaruit blijkt onze hypocrisie volgens hun.

31-maa 2012 ,  04:57
# 14
Frans Groenendijk:

@rekaba Hoe kom je erbij om mijn reactie 'mohammedaans' te noemen? Wil je suggereren dat het in die cultuur ooit is voorgekomen dat iemand die zich zeer zwaar misdragen had, werd aangemoedigd om het enige te doen dat nog een heel klein beetje kon bijdragen aan herstel van de eigen eer en die van familieleden door zelfmoord te plegen?
Door de link die je legt moet ik gelijk denken aan aanmoedigen aan (vrouwelijke) slachtoffers van verkrachting om zelfmoord te plegen.

01-apr 2012 ,  07:09
# 15
rekaba:

@ Frans Groenendijk.
Aanmoedigen om harakiri te plegen is japans en niet mohammedaans, da's waar. Vrouwen aanmoedigen om zelfmoord te plegen is weer wel mohammedaans. Althans wordt door de mohammedaanse culturen gesteund en in stand gehouden i.p.v. bestreden.

Hoe ik er bij kom om je reactie mohammedaans te noemen heb ik eigenlijk al uitgelegd.Ik reageerde namelijk op jouw reactie om te doden, dan wel in dit geval niet zelf daartoe over te gaan maar toch wel de ander daar toe aan te moedigen. Uiteindelijk dus toch de dood als oplossing. Meest belangrijk nog is dit te verkiezen en te stellen tegenover het 'af en toe troosten' door de verhoorders.

Maar nogmaals, ik heb zulke (ga dood) reacties ook. Desalniettemin kan ik me voorstellen in de rol van verhoorder soms ook tot troosten te kunnen komen. Twee zielen in een borst. Want daarnaast kan ik me ook voorstellen dat ik Robert M. zou voorstellen zichzelf (vrijwillig) chemisch te laten castreren.

Misschien kunnen we alkaar dan in dit midden vinden?

02-apr 2012 ,  01:45
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.