Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Marcel Van Dam en de bedreiging van Nederland

Ik heb voor ik dit schreef nog eens gekeken op mijn computer naar het debat tussen Marcel van Dam en Pim Fortuyn, waarin de eerste de laatste in uiterste wanhoop een minderwaardig mens noemde (link naar YouTube). Dat was naar aanleiding van Fortuyns opstelling in de media en in zijn boekjes, waarin hij de islam een bedreiging achtte voor Nederland en andere Europese landen. Of die bedreiging reëel is, daar kun je over twisten, maar voor een specifieke bevolkingsgroep is zij dat zeker, namelijk voor de Nederlandse en de Europese joden.
Voor en in de oorlog was antisemitisme vrij reçu in Nederland. Men kwam het tegen in alle bevolkingsgroepen maar twee sprongen er met hun anti-joodse houding uit: de Nederlandse katholieken en de Nederlandse politie. Met enkele opvallende uitzonderingen die daarvoor in hun eigen omgeving prompt problemen kregen, was de politie in de oorlog fout. De vader van Marcel van Dam was zo’n uitzondering.
»
Bij de Nederlandse katholieken en ex-katholieken van vandaag merk je nog steeds dat de politici die zich voor de Palestijnen en tegen Israël opstellen voornamelijk uit hun gelederen komen. Bij de PKN blijven het eerder uitzonderingen.
Wie over de Palestijnen spreekt in termen van onrechtvaardig behandeld worden door Israël heeft een merkwaardige visie op het probleem.
Mensen als Van Bommel, Peters en Timmermans, had Rosenthal van mij rustig antisemieten mogen noemen
Wie het conflict tussen Israëli’s en Arabieren beschrijft als rechtvaardig of onrechtvaardig in plaats van als een kwestie van overleven of niet overleven maakt zich schuldig aan een schromelijke onderschatting. Het is alsof we het over een verkiezingsstrijd zouden hebben tussen het CDA en de PvdA. Wie daarom meent dat het oproepen tot een boycot tegen dat land een legitiem middel is om het Palestijnse standpunt te promoten is, zoals dat in katholieke kringen heet, van God los.
Volkomen terecht heeft Israël dit soort boycots onrechtmatig verklaard en kunnen mensen in binnen- en buitenland die er zich schuldig aan maken tot een schadevergoeding worden veroordeeld. Men zou wensen dat we een executieverdrag met Israel hadden zodat een Israëlische veroordeling ook hier in Nederland ten uitvoer zou kunnen worden gelegd.

Minister Rosenthal zit als joodse minister in een kabinet dat voor een deel van haar programma de steun van de boycotteers nodig heeft. Hij heeft zich daarom waarschijnlijk moeten onthouden van het uitspreken van een mening over dit soort interventies. Mensen als Van Bommel, ex-katholiek en socialist, Peters, de zo bekende vertegenwoordigster van Groen Links en Timmermans, ex-katholiek en socialist, had hij van mij rustig antisemieten mogen noemen want dat zijn het.
Israël is het enige wat er wereldwijd staat tussen joden en jodenvervolging.
Wie Israël aanvalt is een antisemiet in mijn boek. In Nederland kunnen joden tegenwoordig weer van de straat worden gejaagd zonder dat de politie ingrijpt.
Wie kan nu serieus menen dat een boycot van Israël aan het vredesproces in het Midden Oosten kan bijdragen?
Een jood met een keppeltje op moest vanaf de Dam Krasnapolsky invluchten, toen hij belaagd werd vanuit een moslimdemonstratie, zoals ik voor mijn ogen heb zien gebeuren. Dat kan in Israel niet. Joden kunnen zich hier in moslim buurten niet meer vertonen. Het is onze plicht om de joden tegen moslims te beschermen en het is daarom een overdreven beleefdheid tegenover het parlement om aanhangers van het Arabische standpunt niet te veroordelen als de betrokkenen daar zelf zo duidelijk aanleiding toe geven. Dat in de Nederlandse Tweede Kamer een anti-Israël standpunt kan worden ingenomen was dertig jaar geleden nog ondenkbaar geweest. En als een communist of een andere bizarre extremist het wel zou hebben ingenomen had hij de hele Kamer over zich heen gekregen.

Wie kan nu serieus menen dat een boycot van Israël aan het vredesproces in het Midden Oosten kan bijdragen? Wel, Marcel van Dam kan dat en ook hij is een ex-katholiek en een socialist. Dezelfde Marcel van Dam die Pim Fortuyn een minderwaardig mens noemde omdat hij de islam een bedreiging vond voor de Nederlandse cultuur. Voor zover joden deel uitmaken van de Nederlandse cultuur zijn moslims wel degelijk een bedreiging.
Een meerderheid van lidstaten van de Verenigde Naties trekt partij voor de Arabieren en tegen de joden, ongeacht de merites van de standpunten in dat conflict. Dat is niet democratisch en dat is geen recht en om er openlijk instemming mee te betuigen past behoorlijke mensen niet en al helemaal niet als ze daar de nagedachtenis van hun vader te kort mee doen.  
Stond eerder al op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  09-09-2011          

Reacties
# 1
jan melderse:

Lees de boeken van Fred Roodenbug Dan blijkt uw verhaal niet helemaal juist te zijn...! Titel:'Alsof het ons eigen kind was' ISBN 978-90-811733-2-2

11-sep 2011 ,  11:26
# 2
toon kasdorp:

U bedoelt waarschijnlijk dat er ook buiten IsraŽl mensen hebben gestaan tussen joden en hun vervolgers. Dat is mij bekend want ik kom uit Midden Limburg en mijn ouders zaten in de oorlog in het verzet. Dat neemt niet weg dat er veel meer Nederlanders niet in aan het verzet deel namen en met de Duitsers hebben geheuld. Wie dat niet deed en tegelijk katholiek was en politieman verdient onze speciale bewondering. Toen speelden Nederlanders die het voor de Joden opnamen met hun leven. Dat is nu niet meer het geval. Wie nu voor de Arabieren kiest en tegen de Joden doet dat omdat hij misleid is of uit pure boosaardigheid.

16-sep 2011 ,  12:40
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.