Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Speel mooi weer en zeur niet!

Elfde aflevering in het feuil­leton: ‘in de staats­examen­groep Neder­lands als tweede taal’ waarin het treurige verhaal van Ferah.
Yasmine plaagt Berto omdat hij veel aan zijn huis­werk doet, maar de intel­ligente Span­jaard krijgt van mij natuur­lijk alle tijd en ruimte om zijn verhaal te vertel­len. Ik prijs hem en zeg dat zijn klas­genoten een voorbeeld aan hem kunnen nemen. Berto heeft een goede en prettige inbreng in de klas maar zijn actieve woord­kennis is natuurlijk nog wel kleiner dan die van Yasmine die ruim vijf jaar in Nederland woont.


»
Soms neem ik Berto en diens vijftien jaar jongere klasgenoot Erek apart en oefen met hen spreekvaardigheid uit een lesboek dat ik van thuis meeneem en soms laat ik de twee mannen samenwerken. Berto kan Erek verbeteren, maar andersom niet.

Als Erek veel individuele aandacht krijgt, presteert hij een tijdje wat beter maar de gevoelige puber is bang dat ik hem uit medelijden aandacht geef en daar is hij niet van gediend. Het lukt mij niet hem echt goed te helpen zijn Nederlands te verbeteren en ik vind dat frustrerend. Ik probeer wel eens met collega’s over krompraters te praten, maar er lijkt een soort ongeschreven wet te bestaan dat je als docent niet te veel moet klagen of moet laten merken dat het met lang niet alle cursisten goed gaat. Er zijn nooit leerling-besprekingen en van hogerhand is er geen enkele steun. Je zoekt het maar uit als docent. Twijfel uiten staat gelijk aan ‘het niet kunnen’. In één op één contacten of in zeer kleine kring durven collega’s wel aan elkaar toe te geven dat er cursisten zijn die helemaal niks lijken te leren. Een collega vertelt een keer dat ze cursisten in haar groep analfabeten heeft die nog even ver in hun leerproces zijn als jaren eerder toen ze hen bij een andere taalaanbieder ook al lesgaf.

Op een gegeven moment geef ik aan Hans (de locatiemanager) door dat ik drie krompraters in de groep heb: Nouri, Erek en Ferah. Op een van de zeer schaarse bijeenkomsten die er wordt gegeven voor docenten, wordt me gevraagd wat achtergrondinformatie over het verschijnsel krompraten op te zoeken en er een stukje over te schrijven. Ik stuur mijn stuk ook aan Hans en die bedankt mij voor de informatie die helemaal nieuw is voor hem.

Ferah is een dappere Turkse die al twintig jaar in Nederland woont, ze is van haar man gescheiden toen haar kinderen nog klein waren, heeft veel problemen gehad en heeft vaak school moeten missen. Ze heeft basisschool gedaan, een of twee jaar vmbo en is geslaagd voor haar inburgeringsexamen. Tijdens de lessen inburgeren wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal en ook al woont Ferah meer dan de helft van haar leven in Nederland, ze kent de basisregels van de Nederlandse taal nog steeds niet. Ze begrijpt de verhaaltjes, de krantenberichten en alles van de lessen, behalve de grammatica, ze volgt het nieuws en is ingeburgerd, haar passieve woordkennis is behoorlijk, maar ze praat en schrijft dus ontzettend krom. Ze kan ondanks haar moeizame manier van praten, aan een welwillende verstaander meestal wel duidelijk maken wat ze bedoelt, maar heel wat keren is er geen touw aan vast te knopen aan haar verhalen. De nieuwkomers ‘kijken eerst tegen haar op’, maar Ferah is een slecht voorbeeld voor hen. Ze lijkt niet in staat nieuwe dingen te leren. Omdat ze nauwelijks vorderingen maakt, regelmatig verzuimt (als haar 15-jarige zoon zijn dure mobiele telefoon mee naar school neemt, wordt die tijdens de pauze op het schoolplein gestolen en Ferah blijft drie dagen thuis om haar zoon te ondersteunen) en individuele hulp ook weinig baat, richt ik mijn aandacht liever op Berto, Dragan, Birgül en anderen die mijn hulp ook nodig hebben en die wel vooruitgaan.

In een officieuze tussenrapportage voor mijn leidinggevenden en in de officiële evaluatie die naar de klantmanager van de sociale dienst wordt gestuurd, geef ik aan dat het niveau in de staatsexamengroep voor Ferah veel te hoog is.

Als Ferah ruim vier maanden in de klas zit en als de school het eerste geldbedrag weer binnen heeft (net als in het geval van Nouri) wordt er plotsklaps naar me geluisterd. Van Fatih (van de administratie) hoor ik dat Ferah een week later uit mijn groep zal worden gehaald. Na een gesprek dat ik maanden eerder met Ferah had over haar zwakke prestaties, bleef ze twee weken weg en toen ze terugkwam, merkte ik dat ze beledigd was en boos op mij. Na een tijdje trok ze weer bij en ging ook wat beter haar best doen.

Ik kan Ferah nu niet voorbereiden op wat komen gaat. Ze verzuimt de dag nadat ik het nieuws van Fatih heb gehoord, de daaropvolgende dag heb ik toevallig vrij en dan volgt het weekend. Ferah krijgt dus totaal onverwachts een formele brief thuis van school waarin haar zonder pardon wordt meegedeeld dat ze zal worden overgeplaatst naar een andere groep.
Ik hoop Ferah voordat de les begint nog te kunnen spreken, maar ze komt een kwartier te laat de klas binnen. Later hoor ik van collega Anneke dat Ferah eerst naar de administratie is gegaan en daar haar gal heeft gespuwd bij, wie anders dan de Turkse rots in de branding, Fatih.

Ferah gaat op haar plaats zitten en heeft de bewuste brief in haar hand. Ze is woedend en vindt dat ik stiekem ben geweest. Ze gooit al haar frustraties eruit. Ik begrijp de boodschap: Ik kan geen les geven, ik ben te streng, het is niet gezellig bij mij in de klas, bij de invaller van vorige week had iedereen het beter naar zijn zin, niemand durft tegen mij in te gaan want iedereen is bang voor mij. Ik vind dat Ferah onfatsoenlijk is behandeld door de schoolleiding, ik begrijp haar onmacht en boosheid, trek me haar kritiek niet persoonlijk aan maar erger me wel aan haar idiote opmerkingen en gebrek aan zelfreflectie. Ik probeer met haar te praten maar dat is niet mogelijk. Als niemand, behalve Shukri die instemmend knikt, haar bijvalt, herhaalt ze nog maar eens dat iedereen bang voor mij is. Na tien minuten verlaat Ferah de klas. In de dagen die volgen probeer ik via Yasmine met haar in contact te komen, maar dat lukt niet en ik zie haar nooit meer.

Als ik Hans over het trieste gebeuren vertel, toont hij zoals gewoonlijk geen enkel begrip maar beweert schaamteloos dat hem niets te verwijten valt; met vlakke stem zegt hij me dat de school en hij goed hebben gehandeld. Hans voelt zich gesteund door de klantmanager van de Sociale Dienst die eindelijk tot hetzelfde oordeel als ik, al drie maanden daarvoor had, is gekomen; namelijk dat Ferah’s taalniveau te laag is voor een staatsexamengroep.

Wordt vervolgd  
Na het schrijven van mijn boek ’Inburgeren in de praktijk, persoonlijk verslag van een docent’ dat een periode van tien jaar beslaat, heb ik nog een jaar gewerkt bij een taalaanbieder die inburgeringslessen en taallessen verzorgt voor allochtonen die al dan niet verplicht zijn een cursus te volgen. Sinds eind juni 2011 ben ik niet meer werkzaam als docent Nederlands als tweede taal. Na lang twijfelen heb ik besloten mijn ervaringen van het afgelopen jaar als een soort feuilleton hier op Keizers en Kleren te schrijven. Dit is aflevering elf. Andere aflevering zijn gemakkelijk te vinden via klikken op mijn naam.

Roos Friesland,  16-01-2012          

Reacties
# 1
André van Delft:

Hans wordt gedekt door de klantmanager (wat een woord trouwens) van de Sociale Dienst. Die wordt op zijn beurt gedekt door de politiek. En die wordt weer gedekt door de kiezer.
Het probleem zit diep.

16-jan 2012 ,  12:06
# 2
trias politica:

Inderdaad, de illustratie boven het stukje spreekt boekdelen...

16-jan 2012 ,  04:58
# 3
Roos Friesland:

Twijfel uiten wordt niet gewaardeerd. Het leven mét roze bril ziet er veel leuker en mooier uit dan zónder.

16-jan 2012 ,  05:37
# 4
Ester Losita:

In het middelbaar onderwijs en ook het HBO heerst overigens dezelfde mentaliteit. Er zijn twee meetmomenten voor de subsidies, ik dacht 1 dec en 1 maart. Tot 1 dec moet dus iedere leerlingen binneboord gehouden worden. De periode tot 1 maart wordt vervolgens gebruikt om de slachtoffers te bepalen, de zwakke broeders. Na 1 maart worden ze blootgesteld aan meer werkdruk, want dan zijn ze niet meer nodig. Leerlingen zat immers.

16-jan 2012 ,  08:35
# 5
Roos Friesland:

Dat is wel triest.
Hoe kan het beter?

16-jan 2012 ,  08:53
# 6
toetssteen:

Antwoord? Het is hard, ik geef het toe, gewoon zo snel mogelijk stoppen met deze waanzinnig uit de klauwen gelopen nonsens!
Wij passen ons niet aan, wij moeten juist terug naar de tijd van de HBS en het Gym! Aandraaien die duimschroeven en als je het niet bij kunt benen zijn er technische vakken. Net zo goed en net zo nodig. Niet willen is afvallen.
Dat is geen egoďsme, immers van vooruitgang kan op den duur een ieder profiteren. Inderdaad, bepaalde regio's later. Is dat kwalijk? in mijn ogen niet.
Immers achteruitgang is in niemands voordeel.

18-jan 2012 ,  01:20
# 7
Frans Groenendijk:

Niks hards aan mijns inziens, niet nodig om het zo te noemen ook.

18-jan 2012 ,  02:36
# 8
toetssteen:

@Frans Groenendijk
Dan zijn we het op dit vlak eens. Ik gruwel van de achteruitgang van het onderwijs. Niet in de laatste plaats omdat we het op deze nivellerende wijze gewoon niet vol zullen houden.
Het dient geen enkel nut om de lat almaar lager te leggen terwijl elders (en ik geef het toe onder veel en veel te veel dwang) de lat almaar hoger wordt gelegd.
Nu is het moment om toe te slaan. Eruit met die fancy richtingen. Oké, HBO en meer niet. Maak geen autoriteiten van filosofen en theologen, het zijn in mijn optiek aannamen deskundigen waar Socrates twee bekers gif zou drinken.

Ik vind dit overigens een zeer goed maar onaf artikel. Ik denk dat de scribent zelf bezig is om de zaken te ordenen. Het verbaast me overigens niet. Tegens dit soort zaken loop je regelmatig op.
Overigens, een van mijn beste vrienden is van allochtone afkomst en zijn vrouw draagt een hoofddoek en een spijkerbroek enzovoort. Waarom die hoofddoek? Nou anders krijg je zoveel heisa hč.

Misschien zouden we toch maar wel eens moeten zeuren. En dan niet om dat domme stuk hoofdbedekking dat nergens over gaat; maar waarom ze dan toch meegaan.

Ze willen met rust worden gelaten door de fundi's. Mja, laat ik me juist over die houding ernstige zorgen maken!

18-jan 2012 ,  03:07
# 9
Roos Friesland:

Toetssteen, het klopt inderdaad wel dat ik middels het schrijven van dit feuilleton probeer zaken op orde te stellen. Voor mij is dit ook een soort verwerkingsproces. Ik wil eigenlijk ook 'afrekenen' met mijn werkgever en andere taalaanbieders, klantmanagers, coaches enz. Ik hoop alles over een paar weken definitief achter me te kunnen laten. (of dit me zal lukken, weet ik niet) Ik heb 11 jaar als docent Nederlands als tweede taal gewerkt en ben door de jaren heen steeds meer gekte gaan zien. In ieder geval is het hele inburgeringsgebeuren en alles wat ermee samenhangt een complex 'ding'. Over veel zaken heb ik een dubbel gevoel.

18-jan 2012 ,  10:18
# 10
marie:

Frans en Roos, even een dubbelantwoord. " Ze willen met rust gelaten worden door de fundi´s " Heel tekenend voor een pragmatische houding van de niet fanatieken die observeren dat er geen spoortje bescherming te vinden is voor hun weerzin tegen de religiedwang. De overheid doet zaken met selfproclaimed overlegorganen die elke kans aangrijpen om terrein te veroveren. Lokale overheden voelen zich ook niet gesteund om het vermaledijde woord NEE te gebruiken, voor zover ze niet uit angsthazen bestaan. En dan is er ook nog eens de rechterlijke macht die de vers afgestudeerde juridische jihadi´s weinig in de weg legt. Hun godsdienstvrijheid is zo expansief dat het verzoeken om er niet mee lastig gevallen te worden royaal overruled.
Ik maak me ook ernstige zorgen over die wegduik houding Frans. Maar zij zijn bekend met dictatuur, en wij geven hun geen hoop op verbetering.
En Roos, alweer die spin in het web Fatih. Blijkbaar de receptor van verongelijktheid .
Ferah lijkt niet in staat nieuwe dingen te leren, al haar halve leven in Nederland, en mijlenver verwijderd van zelfs maar de behoefte om verantwoordelijkheid te nemen voor haar toekomst.
Het lijkt mij dat Ferah, en vele anderen met haar, niet willen weten dat geografisch verhuizen mentale aanpassing nodig heeft om succesvol te zijn. En wie helpt ze uit die schizofrene droom ? Niet de asielindustrie, niet de eigen gemeenschap, niet de overheid, niet de sentimentelen die zwichten voor elk beklag.
Het is verfoeilijke misleiding om afgedwongen solidariteit van de Nederlanders te eisen, en geen enkele norm te hanteren bij toelating van nieuwkomers.
Een gigantisch leugencircus heeft inmiddels alle openbare ruimte ingenomen. En ik heb er een hard hoofd in of het tij nog wel te keren is.

18-jan 2012 ,  01:39
# 11
Roos Friesland:

Het verhaal van Toetssteen herken ik en ik heb er ook over geschreven in mijn boek: heel wat vrouwen in mijn klassen lieten weten dat ze uit angst voor allah, hun man of de buren een hoofddoek opdeden bij zichzelf of hun jonge dochters.
Het vervelende is dat Fatih van mijn baas alle ruimte krijgt om zijn gang te gaan en dat hij zich ook steeds meer een baasje gaat voelen.

18-jan 2012 ,  04:55
# 12
toetssteen:

@Roos Friesland
Ik denk dat het een proces is. Al schrijvende redeneer je met jezelf.

Aangaande Fatih, die zal dit gedrag blijven vertonen omdat sommigen het beter achten dat deze vorm van intimidatie geprolongeerd wordt, en sterker, aangemoedigd. Zeg maar de greep van de religie op de rede van het denken. Want dat schijnt uiterst gevaarlijk te zijn.
Een ander woord is geestelijk terrorisme dat mogelijk wordt gemaakt door een communistisch aandoend gedwongen verraderspraktijken.

Een nogal gecompliceerde samenhang tussen religie en socialisme/ marxisme:

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1994/a.p.m.cammaert/h1.pdf

Bovenstaande vind ik persoonlijk een erg goede dissertatie.

19-jan 2012 ,  02:41
# 13
Marja Rang:

De inburgeraars zijn in de loop der jaren door de overheid zo in de watten gelegd dat ze er geen notie van hebben dat er ook zoiets als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bestaat.Nederland is een financiële melkkoe die je uit moet melken en dat lukt buitengewoon goed ook zonder kennis van Nederlandse taal en cultuur.

Wat het niveau van het onderwijs betreft. Ik hoorde uit ingewijde bron,dat er een enorme geldstroom (volgens het regeeraccoord)is vrijgekomen,om er voor te zorgen dat de mensen nu werkzaam in VVE-groepen,( stimuleringsprojecten voor anderstalige kinderen en hun ouders)in het basisonderwijs kunnen worden opgewaardeerd en bijgeschoold. HBO is het doel.Ik weet na veel jaar mensen op- en begeleid te hebben,die met heel erg veel moeite en erg veel ondersteuning van begeleiders op school en in de praktijk, een MBO3 diploma moesten halen,dat dit een kansloze zaak is. Behalve als de onderwijslat maar weer eens een stuk lager gelegd wordt zodat we allemaal denken dat dit land veel "hoog"opgeleiden heeft. Dit worden allemaal lege diploma's en niemand die het in de gaten heeft. Wat wordt het toch een fijn landje.

21-jan 2012 ,  06:12
# 14
Roos Friesland:

Inderdaad Marja, diploma's worden steeds minder waard.
Ik had eens een 'discussie' met iemand op linkedin. De vrouw gaf op HBO en universiteit les, constateerde dat ze nog nooit een allochtone student had begeleid die de Nederlandse taal goed beheerste, maar vond dat geen probleem. Ze gaf me de tip om krompraters vooral een hart onder de riem te steken. Krompraters kunnen het STEX-diploma gewoon halen ook als ze volop fouten maken in de woordvolgorde/zinsbouw enz., als ze dat maar kunnen compenseren met een 'grote' woordenschat.
Een andere vrouw -verbonden aan de linkedingroep inburgering, integratie en participatie - vond dat wij Nederlanders, mensen niet mochten verplichten de taal te leren... Nederland was volgens haar tenslotte toch maar een 'onbetekenend muggenpoepje'.

21-jan 2012 ,  06:41
# 15
Marja Rang:

Verplichten hoeft niet? Logischerwijs volgt daaruit dat, degenen die niet het initiatief zelf nemen om de taal te leren, moeten worden uitgesloten van allerlei sociale verworvenheden. Willen nieuwkomers toch gebruikmaken van onze sociale verworvenheden, door de belastingbetaler betaald,dan moeten ze de taal leren om te kunnen functioneren en om een baan te kunnen vinden. Doen ze dit niet vrijwillig dan is verplichting op zijn plaats

23-jan 2012 ,  02:28
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.