Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Commissie Gelijke Behandeling moet weg

Op 13 juli j.l. stond op deze plek een pleidooi voor het afschaffen van de Commissie Gelijke Behandeling. Vandaag, 20/7/11, staat in de Volkskrant een ondersteuning voor dat pleidooi van de hand van Piet van Geel, ondervoorzitter van de Commissie.

Van Geel meent dat niet zo, dat spreekt, maar lees zijn verhaal maar, dan begrijpt U wat ik bedoel. Du Pré, redacteur van de Volkskrant had een paar voorbeelden gegeven van het disfunctioneren van de Commissie, zoals het veroordelen van de kortingen die vrouwen krijgen in het café op vrouwenavonden of het besluit van het feministenblad Opzij om geen mannelijke verslaggevers in dienst te nemen. Van Geel protesteerde daar tegen. Hij meent dat dit soort verwijten, waarvan ik U er nog reeksen andere zou kunnen noemen, geen recht doen aan de werkelijkheid. In de helft van de zaken wijst de Commissie de klacht immers af, zegt hij!
»
Discriminatie is verboden (art.1 Gw) en dat is niet vrijblijvend, zegt Van Geel. De kroegbaas die vrouwen gratis een consumptiebon geeft en mannen niet, die discrimineert wel degelijk. De wet kent geen uitzonderingen voor dit soort situaties, dus is het verboden!
en bij kinderachtige gevallen de klagers naar huis te sturen met de boodschap dat ze wel wat beters te doen hebben


Du Pré formuleerde zijn bezwaren tegen de Commissie naar aanleiding van de Nijmeegse juwelier, die bij de laatste van de acht of negen keer dat hij door allochtone jongens was overvallen in zijn winkel besloten had ze niet meer in zijn winkel toe te laten. Dat is verstandig denk je dan. Dat had hij eerder moeten doen en dan zat hij nu waarschijnlijk niet in een rolstoel. Dat had hij denk ik ook wel gedaan als hij als brave burger zich niet had laten weerhouden door Piet van Geel c.s. en daarom moet die man in mijn ogen weg.

We hebben in Nederland een burgerlijke rechter en voor de echt ernstige gevallen een strafrechter die onrecht bestrijdt. Die rechter geeft onrechtmatig behandelde mensen en dus ook gediscrimineerde mensen genoegdoening als ze daarom vragen. Rechters zijn er voor om daarbij afwegingen te maken en bij kinderachtige gevallen de klagers naar huis te sturen met de boodschap dat ze wel wat beters te doen hebben. De minimis non curat praetor!

Het bezwaar dat tegen mijn advies kan worden aangevoerd is dat de drempel in Nederland zo hoog is om naar de rechter te gaan. Rechtszaken duren lang, kosten de klager onmogelijk veel tijd en geld en lopen soms raar af, want ook rechters maken fouten.

Ik kan daar dit op zeggen: In het proefschrift van de grote Leidse jurist Eduard Maurits Meijers kunt U lezen dat ook anderhalve eeuw geleden deze klacht kon worden vernomen en dat de overheid er naar zijn mening voor moest zorgen dat er voldoende rechters zijn die binnen redelijke termijnen uitspraken doen. De kosten daarvoor moeten zo nodig door de overheid worden gedragen, want snel en duidelijk recht is een eerste levensbehoefte voor de mensen. Een overheid die daar niet voor zorgt omdat ze het te druk heeft met het verhalen van te hoge ziektekosten op medische specialisten die dat ook niet kunnen helpen, zo’n overheid is over haar uiterste bruikbaarheidsdatum heen.  
Staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  20-07-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Mijn grootste bezwaar tegen clubs als deze, en meer in jet algemeen tegen allerhande 'overheidsdienaren', is dat zij zich overal tegenaan bemoeien en alles 'wettelijk'willen regelen. Het zou goed zijn als er een houding kwam dat de burgers het veel meer onderling dienen op te lossen. Dat eeuwige betuttel is een schaduwkant van de democratie. Maar diezelfde democratie kan er ook voor zorgen dat we tegen elkaar zeggen: 'nu is het mooi geweest, we gebruiken ons gezonde verstand en stappen niet voor elk wissewasje naar de rechter'.

20-jul 2011 ,  01:12
# 2
Frans Groenendijk:

Over het Belgische equivalent van deze CGB verschenen hier eerder twee stukken van Marc Schoeters.
hier en hier

20-jul 2011 ,  01:24
# 3
Bertus:

De geadresseerde van de norm is de overheid. Niet de particulier.

20-jul 2011 ,  03:08
# 4
toon kasdorp:

Lees Marc Schoeters beide malen en constateer: beaucoup de bruit pour une omelette! Die arme van Bellingen heeft hier toch ook niet om gevraagd?

20-jul 2011 ,  03:54
# 5
Meneer Storm:

Vergeten wordt, en dat mis ik in het goede betoog, dat de commissie(on)gelijke behandeling CGB GEEN rechtbank is en dat haar uitspraken NIET bindend zijn.Uitspraken kunnen zelfs zonder sancties terzijde worden gelegd!
Dat hoofddoekdragers een beroep op de CGB doen over bv. huisregels van bedrijven die vanwege de veiligheid hoofddoeken verbieden, en vervolgens door de CGB in het gelijk gesteld worden vanwege "discriminatie", raakt kant noch wal.Dergelijke onrealistische uitspraken bewijzen naar mijn stellige overtuiging het failliet van die subsidiespons.Ander voorbeeld: vrouwen die zich aanmelden op datingsites en niet door partnerzoekende mannen worden gekozen, lopen toch ook niet op hoge poten naar de CGB omdat ze buiten de boot gevallen zijn, of zie ik dat verkeerd? Heeft zoiets met discriminatie te maken? Nee, het is een legitieme keuze die in onze samenleving aan de orde van de dag is. Zie ook de meervrijheid-pagina
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422

20-jul 2011 ,  04:38
# 6
Frans Groenendijk:

@Meneer Storm. Denk dat Toon het eens is met de aanvulling: daar had ook wat mij betreft nog meer de nadruk op gelegd mogen worden.
@Toon Van Bellingen had er niet om gevraagd maar gaat toch ook niet vrijuit. Het beeld komt toch indringend naar voren dat hij ervan op de hoogte was dat degenen die hem niet wilden niet voldeden aan het valse stereotype van de racistische blanke. Daar had hij dan toch wel wat meer de nadruk op mogen leggen in de publiciteit.

20-jul 2011 ,  05:44
# 7
Jos Arends:

Ik ben ook voor afschaffing van de Commissie Gelijke Behandeling, omdat het sharianormen in de hand werkt. Daarmee bedoel ik: moslims komen met dingen weg, waar niet-moslims niet mee weg komen. Een voorkeurspositie dus. Dit is kenmerkend voor de sharia, waar niet-moslims in alles de mindere zijn van moslims.
Mijn gedachten gaan naar een situatie in mijn eigen stad: http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-stad/8543321/Speelgoedzaak-op-vingers-getikt-om-hoofddoek.ece
Een werkgever mag dus aan iedere werknemer vragen bepaalde kleding (niet) te dragen, behalve aan een moslim. Als het aan de CGB ligt.

20-jul 2011 ,  07:18
# 8
Meneer Storm:

Dank voor je reactie, Frans! Zelf denk ik dat een berg problemen voorkomen kan worden als de beroepsklagers, lees: voor 99,99% moslims, door de autoriteiten goed aan het verstand wordt gebracht dat klagen bij de CGB een doodlopende weg is. Klachten van moslims worden voor het overgrote percentage ingegeven door taqiyya aannex Het Project. Maw: van hun vroegste jeugd af wordt ze geleerd
om niet-moslims te overdonderen, bij het minste of geringste te zeuren over racisme, discriminatie, plus het aannemen van de slachtofferrol.Dat laatste werkt voor een bepaalde categorie Nederlanders nog steeds. Zodra alle Nederlanders doorkrijgen wat de achtergronden van moslimgedrag zijn, waarom ze dat doen,heb je grote kans dat er veel verandert.Echter, uit eigen ervaring weet ik dat het heel lang duurt voordat je in dit land een paar handen op elkaar krijgt.Die situatie wordt al meer dan 40 jaar uitgebuit door... Juist!
http://tinyurl.com/5za2bg

20-jul 2011 ,  08:45
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.