Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: De gevangenis
Nieuwer: Xenofobie

Geheimhouding

Aan een aantal beroepen, waaronder priesters, dominees, artsen en advocaten hangt een geheimhoudingsplicht. Wat hun beroepshalve wordt meegedeeld of waar ze zelf beroepshalve achter komen moeten ze voor zich houden. Bestond die geheimhoudingsplicht niet dan konden hun cliënten of patiënten hun niet het absolute vertrouwen geven dat bij deze beroepen nodig is. Een plicht om geheim te houden kan in botsing komen met een plicht om te waarschuwen. Als iemand van plan is om een vuurwapen dat hij net gekocht heeft te gaan gebruiken om rond zich heen te gaan schieten bij een supermarkt in Alphen aan de Rijn en je komt dat te weten dan hoor je bevoegde autoriteiten te waarschuwen.
»
De wet geeft voor dit soort botsingen van rechtsplichten in sommige gevallen een oplossing: het verschoningsrecht. Dat is het recht om je mond te houden niettegenstaande een wettelijke plicht om te spreken.

De geheimhoudingsplicht bestaat voor alle vrije beroepen maar lang niet alle beroepsbeoefenaren hebben een verschoningsrecht. Niet een accountant bijvoorbeeld of een sociaal werker, maar wel de priester met zijn biechtgeheim en wel de advocaat. Oude beroepen hebben in het algemeen wel verschoningsrecht en modernere niet.
Dat het vriendje van Van der Vlis nu vervolgd wordt, vind ik eerlijk gezegd een schandaal


Wanneer de premier van Ierland nu de vertegenwoordiger van het Vaticaan op het matje roept omdat de RK kerk zich verzet tegen een nieuwe wet in Ierland die het biechtgeheim wil opheffen, dan kun je concluderen dat recht en geschiedenis in Ierland geen vakken zijn die de laatste generatie serieus zijn onderwezen.

Ook kranten en andere media die de geestelijke gezondheidsautoriteiten in Alphen lastig vallen omdat ze de politie niet gewaarschuwd hebben voor Van der Vlis voordat die met schieten begon hebben er geen rekening mee gehouden dat de betrokken psychiaters het niet alleen beroepshalve niet konden, maar er ook niet wettelijke toe verplicht waren.

Dat het vriendje van Van der Vlis, die van zijn plannen wist, nu vervolgd wordt vind ik eerlijk gezegd een schandaal. De politie daar die zoveel boter op haar hoofd heeft zou moeten weten wat men iemand aandoet met een dergelijke vervolging. Hoe had dat vriendje nu moeten weten dat Tristan die idiote plannen in werkelijkheid zou omzetten? Hij had misschien de ouders moeten waarschuwen of een leraar die ze allebei kenden, maar een strafrechtelijke verplichting om de bevoegde autoriteiten te waarschuwen? Onzin! Dat is allemaal achteraf gepraat. Je gaat geen vriendjes aangeven bij de politie voor pubergeklets en een officier die daar anders over denkt is niet geschikt voor haar vak.  
Verscheen vandaag ook op het weblog van Toon zelf.

Toon Kasdorp,  16-07-2011          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.