Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Geweld creëert geweld

De Noor die dit weekeinde een grootschalige moordpartij aanrichtte onder socialistische jongeren deed dat, naar hij zei, uit wrok tegen het establishment dat de immigratie van gewelddadige moslims in Noorwegen had mogelijk gemaakt. In de Scandinavische landen is dat establishment net als in Nederland socialistisch of progressief liberaal en vandaar de aanslag op de Noorse premier en socialistische jeugd.
»
Ik werd hier even duizelig van. Wat men tegen de islam hebben kan is toch vooral dat men daar het geweld als een geoorloofd middel ziet of er in elk geval te weinig tegen uitricht om een vreedzame samenleving mogelijk te maken waar moslims deel van uit maken. Is de gedachte van deze vreemde Noor dat zijn optreden daar verandering in gaat brengen? Is de man compleet gek of moeten we hem op een lijn stellen met de aanslagplegers van 11 september die volgens mensen die ze kenden ook heel normaal waren. Die moslims, deels afkomstig uit westers georiënteerde Arabische landen, maakten deel uit van een groep waarbinnen dit soort optreden als vreselijk maar noodzakelijk werd gezien om andere moslims wakker te schudden en het Westen ervan te doordringen dat met de Dar al Islam niet viel te spotten. Ze zagen zich zelf als strijders en martelaren en waren niet krankzinnig. Is deze Noor net zo iemand en zo ja zijn er in zijn omgeving meer mensen die er net zo over denken? Moeten we aannemen dat er in West Europa intussen net zulke krankzinnige gemeenschappen aan het ontstaan zijn als in de moslimwereld?

We zijn in het Westen niet goed op de hoogte van het effect dat de samenleving heeft op individuen of van de wisselwerking tussen individu en gemeenschap. We weten wel vaag dat er criminogene leefomgevingen zijn, maar hoe precies de samenleving op het individu inwerkt en hoe we daar wat aan zouden moeten doen, daar is heel weinig over bekend. Gunnar Myrdal, de Zweedse econoom/socioloog en Nobelprijswinnaar heeft ooit in opdracht van de Amerikaanse overheid een studie gemaakt van het gettoprobleem in de grote steden in het Noorden van de VS. Hij bleef dat 42 hoofdstukken lang zien als een gevolg van discriminatie van buitenaf en ook na hem zijn er eigenlijk geen zinnige studies bekend van het verband tussen gemeenschappen en de geweldscriminaliteit en armoede van hun leden.

Is er in Noorwegen een criminogene groep die mensen als Behring Breivik voortbrengt en zo ja hebben we zulke groepen in Nederland ook? Of is hij eerder een eenzame krankzinnige, zoals die jongen Van der Vlis uit Alphen aan de Rijn? Hoe bizar dat laatste ook klinkt nu, maar het is te hopen.  
Staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  25-07-2011          

Reacties
# 1
sprx:

Dankzij de brede beweging die de leugen van het cultuurrelativisme afwijst en een einde eist van de zelf-islamisering in Nederland en begonnen is met internet fora en discussies, die later een politieke vertaling en inbedding vonden met Pim Fortuyn en Geert Wilders en hun partijen, verwacht ik hier eigenlijk geen copy-cat acties van politieke psychopatische fantasten.

In Noorwegen is de onderdrukking van, en de censuur op het vrije debat veel sterker dan hier, en dat geeft ruimte aan dit soort nihilistische en solistische psychopaten en fantasten, zo'n gek krijgt daar de kans omdat er geen politieke vertaling is van de weerzin van de bevolking tegen de islamisatie politiek en aantasting van de souvereiniteit en de cultuur van de nationale staten.
Overal in de EU worden mensen die zich tegen islamisering verzetten om de westerse humanitaire waardes te verdedigen, gecriminaliseerd en geostraceerd en bedreigd.

Een loner, gewetenloze psychopaat, als Breivik, in z'n eigen fantasie wereld compleet met Napoleontisch uniform, z'n gedweep met middeleeuwse geheime ridderorde van de Tempeliers, de vrijmetselaars, z'n verheerlijking van de Deense neo-nazi Jonni Hansen en reactionaire verlangen naar de middeleeuwen, maakt dat hij qua stijl en substantie identiek is geworden aan hetgeen hij zegt te willen bestrijden.

Het gaat hier dus niet om zo maar een psychopaat, het gaat om een door de islam geislamiseerde psychopaat.
Dit is de ultieme zelfislamisatie, de geest ontdaan van rede, mededogen en liefde, met z'n eigen ge-copy-paste sprookjesboek, is hij inderdaad qua stijl en substantie identiek geworden aan hetgeen hij zegt te willen bestrijden, het mohammedanisme.
Analoog aan de zelfbenoemde anti-fascisten die nu zijn vervallen tot fascistische methodes.

Z'n hele ter verantwoording van de misdaden aan ons achregelaten 'oeuvre', heeft hij ge-cut-paste van de unabomber en  anderen her en der op het net, en oefende hij het moorden met de world of warcraft.
In tegenstelling tot personen en groepen die de leugen van het cultuurrelativisme doorprikken met debat en onderzoek, de islamisering van het openbare leven willen stoppen en terugdraaien, en opkomen voor een vrije westerse maaatschappij,staat deze psychopaat NIET voor westerse humanitaire waardes zoals gebleken is uit z'n daden, het verwoesten van het regeringscentrum en het uitmoorden van een kinderkamp.

25-jul 2011 ,  03:39
# 2
geweta:

De voorlopige opgave van het aantal doden door de Noorse gestoorde, is 76.
Iets goedpraten zou uitermate onbehoorlijk zijn tegenover de nabestaanden.
Wel bestaat er bij mij – en niet alleen bij mij - een erg grote ‘maar’.
In april 2011 werden er bijvoorbeeld in Nigeria meer dan 200 mensen vermoord; in maart 2008 werden er in hetzelfde Nigeria zelfs meer dan 400 mensen vermoord.
In 2008 bracht men in Somalië enige honderden mensen om het leven.
Hebben de kranten daar vol van gestaan?
Hebben de linkse Europeanen zich verenigd om dergelijke massamoorden - door de islam - geschokt te veroordelen?
Vanzelfsprekend niet.
Waar ook in de wereld moorden worden voltrokken door de islam…. daar kijkt iedereen, onder aanvoering van links, weg.
Tot op heden, 26-07-2011, heeft de islam, gerekend vanaf 09-11 2001, meer dan 17 duizend (!) aanslagen met dodelijke afloop gepleegd.
Iedere vijf minuten wordt er wel ergens op deze wereld een christen vermoord om zijn geloof. Staan de kranten daar vol van?
Houden we ook 1 minuut stilte voor hen?
Met in gedachten de vele manipulaties ( door wie?) aan dat weblog op Facebook van Breivik is het bijna onmogelijk om niet verder door te denken dan dat, wat de media ons over deze zaak voorschotelen.
Volgens de voorzitter van het Noorse Centrum tegen Racisme is extreem rechts zich op internet helemaal aan het uitleven, in overgrote blijdschap over de daad van Breivik.
En dáár komt de grote ‘maar’ over dit gehele geval bij mij boven.
In tegenstelling tot wat Partapuoli verklaart is het namelijk juist extreem links, speciaal hier in Nederland, dat verheugd een berg onwaarheden uit de kast trekt en dat Geert Wilders bedekt of openlijk beschuldigt van een vorm van medeplichtigheid.
Al deze onzinnige beschuldigingen komen uit de koker van het extreem linkse weblog Joop.nl en die van de allang niet meer rechts-conservatieve Dagelijkse Standaard, onder aanvoering van o.a. de extreem linkse hoernalist Dirk-Jan van Baar.
Ook in de zaak van de moord op Seveke indertijd was links Nederland steeds bezig om rechts daarvan te beschuldigen.
Twee jaar ( en vele miljoenen ) zijn er besteed om de zogenaamd rechtse dader te kunnen arresteren.
Helaas bleek toen ook deze Seveke te zijn vermoord door een extreem linkse collega- kraker. De oude man, die in 2008 in Amsterdam werd vermoord en waarvan getuigen konden vertellen, wie de daders waren ( jongens met een iets getinte huidskleur en van duidelijk Noord-Afrikaanse afkomst), werd na drie maanden gesloten als zijnde niet op te lossen.
Heeft misschien links Noorwegen geweten van de plannen van Breivik en leek dit bloedbad voor hen een goed argument, om van Noorwegen een soort politiestaat te gaan maken?
Zoals bekend, kijkt men op links niet op een paar doden meer of minder, als het erom gaat macht te kunnen uitoefenen.
Daarvan zijn duizenden voorbeelden aan te halen - en niet uitsluitend in Nederland.
Ook het drie uur durende gesprek van Rutte, in de tijd van de coalitiebesprekingen, met Hare Majesteit - lid van de Bilderberggroep, die een Nieuwe Wereld Orde voorstaat - zal in zekere zin deel uit kunnen maken van de plannen van links, om daarmee hun tanende macht in de wereld - en vooral in Europa - weer nieuw leven in te blazen.
We hebben na de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer allemaal kunnen constateren, dat Hare Majesteit niet gecharmeerd was van iets anders dan links.
Dat links, ook al praten zij anders, altijd al gecharmeerd is geweest van dictatuur, is bewezen door Jan Pronk en Den Uyl.
Die hebben miljoenen van ons belastinggeld naar het Cuba van Fidel Castro overgeheveld. Ook de overleden echtgenoot van Hare Majesteit, Prins Claus, was bijzonder gecharmeerd van Cuba, met Fidel Castro aan het hoofd.
Met het: “De vijand van mijn vijand is mijn vriend”, is de sympathie voor de islam van de linkse kerk verklaard.
Ook bij dezen, zich religie noemende, ideologie, kijkt men niet op een paar doden meer of minder als het erom gaat hun wil aan andersdenkenden op te leggen.
Het moet met dit alles in het achterhoofd overduidelijk zijn, dat de aanslag in Noorwegen weliswaar door Breivik is gepleegd ( en niet en nooit valt goed te praten) , maar dat de Noorse overheid van niets heeft geweten… dat is toch , mijn inziens, een grove leugen.
De zogenaamd heftige emoties van de Noorse premier, zoals wij die op de televisie konden aanschouwen, zullen hem te zijner tijd wellicht nog eens een Oscar opleveren.
Een dergelijke daad als die van Breivik past – helaas - helemaal in het straatje en in de stijl van links.
Dag.

26-jul 2011 ,  09:38
# 3
Paul:

@sprx:
Met de constatering dat hij ge-copy-paste heeft kun je niet, dat wat hij wilde zeggen, bagatelliseren.
Hij doet dit natuurlijk omdat hij achter dat wat hij copy-past staat.
Waarom zou hij, wanneer hij zich kan vinden in wat 'n ander geschreven heeft, dit nog eens over moeten doen.
Los hiervan is wat hij gedaan heeft, vreselijk en nooit goed te keuren

26-jul 2011 ,  09:47
# 4
Johan Jansen:

Waarom hoor ik nooit eens een keer een zg.deskundige via onze "neutrale" media verkondigen dat ons onder valse voorwendsels al 30/40Jr.op een heel subtiele manier de multikulflauwekul opgedrongen wordt. Het desemt overal in door soms tot misselijk makend toe. Het ergste is nog en wat volgens mij de kwaadheid van veel mensen veroorzaakt (bij degenen met de ogen open althans) is het meten met twee maten door de overheid. Overigens, de pvda is 100 maal gevaarlijker dan de PVV. Zijn er nog mensen die dit zien??
Ook vind ik het niet vreemd dat er hoofdzakelijk moslims in die partij (pvda) willen, ligt dit niet in lijn met wat ons door alle (eerlijke) islamdeskundigen wordt vertelt.

26-jul 2011 ,  06:10
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.