Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Verdeel en heers
Praten met de buren als er sprake is van overlast en laat ze daarna een formulier invullen...

Zevende deel in het feuilleton: ‘in de staatsexamen groep Nederlands als tweede taal’, waarin we kennismaken en afscheid nemen van Dimitri uit Georgië en de invloed van Hans de locatiemanager en Fatih van de administratie weer iets duidelijker wordt.
Birgül vindt het heel erg jammer als de boomlange Dimitri na zeven weken de groep verlaat. De vriendelijke Georgiër wil een eigen bedrijf gaan beginnen, werkt overdag en gaat dus naar een avondgroep. Dimitri is vijf jaar in Nederland, heeft de taal op straat geleerd en spreekt vrij goed.

»
Dimitri’s schriftelijke vaardigheden zijn op de eerste schooldag bijna net zo zwak als die van Nouri, de andere vluchteling in de klas,
Ik kan goed begrijpen dat Dimitri geen zin had om in keurig Nederlands met zijn buurman te praten. Dimitri heeft hem de huid vol gescholden. In het Nederlands
maar waar de laatste mijn op- en aanmerkingen altijd als een belediging lijkt op te vatten en een drijfveer om voortdurend tegen mij in te gaan, werken ze voor Dimitri als een aansporing om hard te werken. Zo schrijft hij thuis lappen tekst over om zijn spelling te verbeteren, hij gaat goed vooruit en maakt steeds minder fouten in de dictees.

Dimitri’s vrouw volgt taallessen bij een andere taalaanbieder en wordt daar steeds in een verkeerde groep geplaatst. De vrouw kent het Georgische schrift, maar is analfabeet in Nederland, ze zit nu in een groep met mensen die al kunnen lezen en zit er eigenlijk een beetje voor spek en bonen bij in de klas. Dimitri heeft al een paar keer gebeld met de school van zijn vrouw, maar heeft het uiteindelijk opgegeven iets aan de situatie te doen.

Dimitri doet aan boksen. Hij woont in een huis met een tuin en zijn buurman heeft behalve een eigen tuin ook nog een balkon. De man gooit zijn huisvuil daarvandaan in de tuin van Dimitri en mijn atletische cursist kan naar eigen zeggen een keer net op tijd uitwijken als zijn asociale buurman een metalen beddenspiraal over zijn balkon naar beneden gooit.

Tijdens de inburgeringslessen wordt aandacht besteed aan hoe om te gaan met je buren. Inburgeraars moeten een portfolio aanleggen waarmee ze aantonen dat ze weten hoe zich in allerlei situaties in Nederland te gedragen. Een van de dingen die ze mogen doen is ‘praten met de buren als er sprake is van overlast.’ Ze moeten dan een formuliertje meenemen naar de buren en vragen of die er na afloop van het gesprek (waarin ze hebben geklaagd over de overlast) hun handtekening onder willen zetten. Ook in het boek dat mijn staatsexamencursisten gebruiken, lezen we dat je met je buren moet praten als je een conflict hebt met elkaar. Ik kan goed begrijpen dat Dimitri geen zin had om in keurig Nederlands met zijn buurman te praten. Dimitri heeft hem de huid vol gescholden. In het Nederlands. De boodschap is waarschijnlijk ook overgekomen bij zijn buitenlandse buurman. Die kon helaas niets terugzeggen in het Nederlands, want hij sprak de taal niet.

Kort voordat Dimitri weggaat, komt er nog een jonge Griek in de groep en na acht weken worden er in een keer nog eens zeven nieuwe cursisten in mijn groepje geplaatst. Er zitten dan opeens twaalf cursisten in de klas. In de daarop volgende twee maanden stromen er op drie verschillende momenten nog eens vier cursisten in.
Als ik klaag over de voortdurende instroom en de onoverkomelijk grote niveauverschillen binnen mijn groep, antwoordt mijn leidinggevende Hans zelfverzekerd: 'Bij mijn kinderen op de basisschool wordt ook in niveaugroepjes gewerkt en dat gaat heel goed.’ Hans heeft geen enkele onderwijskundige achtergrond en hoort van mij voor het eerst wat het begrip krompraten inhoudt. (waarvoor hij me bedankt) Hij vindt dat Nouri –‘Ik altijd zo doen’- goed spreekt en hij vindt het niet nodig dat cursisten die een staatsexamendiploma, dat toegang geeft tot het mbo, een grammaticaboek hebben.
Er staan twaalf grammaticaboeken in de docentenkamer en daar moeten de zestig of zeventig staatsexamencursisten die per dagdeel in het gebouw zitten, het mee doen.

Collega Trees, die zich tegen mij heel voorzichtig uitspreekt over de onwerkbare situatie, de grote niveauverschillen
Bij commerciële taalaanbieders heerst een angstcultuur
binnen haar groep en over niet leerbare cursisten, gaat in aanwezigheid van Hans altijd tegen mij in. Bij commerciële taalaanbieders heerst (ook) een angstcultuur. Docenten krijgen korte contractjes en hebben vaak geen cao. Een collega liet me kort geleden weten dat ze een contractje van één maand had gekregen. In de negen maanden dat ik onder Hans werk, kan ik hem geen enkele keer betrappen op een doordachte uitspraak, maar Trees kiest in zijn aanwezigheid iedere keer partij vóór hem.

Collega Anneke vertelt me dat ze een groep heeft waarin de sfeer goed is en wederzijds vertrouwen tussen haar en de cursisten. Op een gegeven moment heeft ze een meningsverschil met een aantal Turkse vrouwen in haar groep, maar omdat de band met haar cursisten altijd goed is geweest, gaat Anneke ervanuit dat de problemen opgelost kunnen worden als ze er open met elkaar over praten. De vrouwen doen echter in het Turks hun beklag bij Fatih die op de administratie werkt. Fatih licht locatiemanager Hans in en die vindt het niet nodig om Annekes kant van het verhaal te horen. Hij spreekt haar niet eens aan, maar valt onaangekondigd haar klas binnen en vraagt aan de cursísten wat het probleem is.
Een andere collega wordt door Hans thuis opgebeld en haar wordt gevraagd of ‘ze wel een goede docent is.’

Van een derde collega die zich kritisch uitlaat over een aantal zaken wordt het contract niet verlengd en als ze om een toelichting op de beslissing vraagt, meldt Hans eenvoudigweg dat hij geen antwoord wil geven.

Wordt vervolgd  
Na het schrijven van mijn boek ’Inburgeren in de praktijk, persoonlijk verslag van een docent’ dat een periode van tien jaar beslaat, heb ik nog een jaar gewerkt bij een taalaanbieder die inburgeringslessen en taallessen verzorgt voor allochtonen die al dan niet verplicht zijn een cursus te volgen. Sinds eind juni 2011 ben ik niet meer werkzaam als docent Nederlands als tweede taal. Na lang twijfelen heb ik besloten mijn ervaringen van het afgelopen jaar als een soort feuilleton hier op Keizers en Kleren te schrijven. Dit is het zevende deel.

Roos Friesland,  19-12-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Ik heb weer eens genoten van dit inkijkje in de wonderlijke wereld van de inburgerings industrie.

Een briefje mee naar de buren bij een conflict en dan vragen om een ondertekening. Tja, hoe stompzinnig wereldvreemd wil men het voorgeschoteld krijgen? Mensen nog aan toe, wat een land. Het grootste probleem zit hem in die cursusleiders. Begin daar maar eerst schoon schip mee te maken.

19-dec 2011 ,  11:23
# 2
André van Delft:

Wat een verhaal weer. Goed format voor een sitcom!

19-dec 2011 ,  12:00
# 3
Marja Rang:

Het lijkt toch wel een afvalbak waar Jan Rap en zijn maat met of zonder kwalificaties een baantje kunnen krijgen.

De cursisten zijn ook niet te filmen, maar zo nu en dan ook slachtoffer

19-dec 2011 ,  12:49
# 4
Frans Groenendijk:

@Marja. Mijn inschatting is dat je het niet erger krijgt dan in de inburgeringsindustrie maar onderschat de angsthazerij en kruiperigheid in andere semi-overheidssectoren niet.

19-dec 2011 ,  03:44
# 5
Roos Friesland:

Het is bij taalaanbieders gebruikelijk om steeds meer allochtonen in te schakelen. Fatih kreeg van Hans steeds meer de vrije hand en zal - dus ook in dit feuilleton -nog een belangrijke rol gaan spelen.
Op de site van Ooverbruggen -een taalaanbieder die onlangs door de gemeente Rotterdam aan de kant is gezet vanwege slechte prestaties - staat dat de cursussen worden gegeven door twee trainers, een van autochtone en een van allochtone afkomst. Daardoor kan beter ingespeeld worden op de verwachtingen, begrippenkader en de gewoontes van de cursisten.
Als je als docent te kritisch bent, lig je eruit.

19-dec 2011 ,  06:32
# 6
Marja Rang:

Zeker Frans, ik ben goed op de hoogte. Veel werkervaring in de sector. en kijk eens naar de politiek. zo langzamerhand heb ik het idee dat ik het los moet laten om niet helemaal dol te draaien.Maar , ..geen schijn van kans.

19-dec 2011 ,  07:14
# 7
Frans Groenendijk:

@Marja. Dat soort emoties komt bij meer mensen op. Ben benieuwd wat je van de tekst vind achter het knopje 'Over DVK'.
Vandaag of morgen zet ik wat overwegingen bij 'onze missie' hier op de webstek.

19-dec 2011 ,  07:24
# 8
marie:

@ Roos,
Mooie cliffhanger weer van je, de rol van Fatih wordt in volgende afleveringen duidelijk. Ik krijg nu al zo´n akelig voorgevoel dat hij zich ongehinderd buitensporig kan bemoeien met zaken die niks met zijn taak te maken hebben. Blijft de vraag die ik overhield uit je vorige aflevering van dit spannende feuilleton, waarom spoedden jouw cursisten zich ook naar zijn koninkrijkje, zodat ze te laat of niet in de les verschenen ? Welke nonsens kon hij hun ongehinderd influisteren ?
Inspelen door allochtone docenten op een wezensvreemd begrippenkader lijkt me onbegonnen werk. Hier in Mokum gaat men er prat op dat we inmiddels 175 verschillende nationaliteiten herbergen. Die zullen gedeeltelijk archaïsche denkbeelden delen, maar aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving is gewoon hard werken en oude aannames loslaten. Ook zonder stootkussen van vergoeilijking en overbodig begrip van wanprestaties.

21-dec 2011 ,  02:05
# 9
Roos Friesland:

Hoi Marie,

tja, mijn cursist Birgul werkt als taalstagiaire op het kantoor bij Fatih. Ze heeft problemen en wil daar graag makkelijk, dus dat is in het Turks - over praten.
Je hebt gelijk: Fatih kan ongehinderd zijn gang gaan. Ik versta hooguit 80 Turkse woorden en kan alleen maar gissen naar wat hij allemaal uitkraamt.
De grote rol van Fatih en de afschuifmentaliteit (ontbrekend verantwoordelijkheidsgevoel) van Hans hebben mij uiteindelijk wel een beetje de das om gedaan. Ik denk dat Fatih vooral in de laatste of voorlaatste aflevering zal 'schitteren.'

21-dec 2011 ,  02:48
# 10
M. Brandenburg:

zolang men kan blijven werken zonder aantoonbare resultaten via meetpunten vooraf en achteraf, zal elke verheidsdienst verlies lijden met dramatische resultaten. Wanneer Hans wordt afgereknd op de prestaties van zijn stichting, en de financiele consequenties afhangen van zijn behaalde resultaten in het geheel. Laten we zeggen 70% van de studenten moeten slagen voor een landelijk examen dat op een vooraf bepaald niveau moet liggen. Dan zal Hans zich drukker gaan maken om de resultaten en minder om de snel gekrente misplaatste trots van nieuwkomers.

Zoals altijd is het ontbreken van keiharde eisen aan dit soort stichtingen de oorzaak dat men wat kan lanterfanten en dat men vooral de cursisten het hand boven het hoofd houdt. Ik ben in principe niet tegen een maand contract, totaal niet, je bent goed in wat je doet of je bent het niet. Ben je het niet dan zal dat maandcontract een probleem zijn. Ben je een kei in wat je doet dan zet je lachend je handtekening.

Het eisen van keiharde resultaten gecombineerd met een selectie van capabele leerkrachten, zal resulteren in een goed eindresultaat. Het ontbreken van deze keiharde eisen op resultaat, maakt dat men de hielelikkers in dienst houdt en iedereen met een beetje eigen mening de deur doen wijzen. Laten nou degene met een eigen mening normaal gesproken meer succes hebben. Simpelweg omdat men nadenkt over wat men doet.

Presteren is in Nederland allang een taboe, het ziekelijk meedoen is belngrijker dan winnen is overal doorgedrongen en ligt elk succes in de weg. Wie wel succes heeft wordt met de nek aangekeken omdat men het beter heeft dan de ander. Het Nederlandse klimaat is compleet verziekt aan het colectivisme. Terwijl het juist de individuen met de extra kwaliteiten zijn die een collectief naar grotere hoogte kunnen laten stijgen. Nederland wordt aangepast voor de snel gekrenkte trots waar men vooral niet moet wijzen op onacceptable gedra, zelfbeschikking en zelfverantwoordelijkheid. Dit druipt van elke (semi)overheidsorganisatie af. Alles wat gefinancieerd wordt met belastinggeld schuift af, presteert niet en wil vooral zichzelf op de schouders slaan dat de inzet en de bedoelingen zo goed zijn. Jammer dat het resultaat daar na 40 jaar socialisme niet meer bij hoort. Wanneer het niet werkt schuiven we gewoon meer belastinggeld door. Uiteindelijk als bij magie zal het vast wel ineens gaan werken.

21-dec 2011 ,  05:39
# 11
Roos Friesland:

M. Brandenburg,
volgens mij maakt Hans zich niet druk om evt. misplaatste trots van nieuwkomers. Ik denk dat Hans zich helemaal nergens druk om maakt, behalve om geld.
Er zijn wel meetpunten vooraf en achteraf, maar die zijn niet duidelijk en niet goed.
Een academicus en een mavo-leerling in één groep zetten en dan van de docent eisen dat hij hen na een jaar op hetzelfde niveau heeft is natuurlijk idioot.
Wat bedoel je precies met presteren??
Uit je reactie blijkt dat je geen flauw idee hebt wat er zich afspeelt in de inburgerbusiness hebt en je hebt geen oog voor de nuances.
Ik raad je aan mijn boek (inburgeren in de praktijk, persoonlijk verslag van een docent) te kopen of te lenen uit de bibliotheek en het te lezen. Aflevering 1 t/m 7 van dit feuilleton zijn op deze site te vinden.

23-dec 2011 ,  09:12
# 12
M. Brandenburg:

@Roos Friesland,

Ik begrijp inderdaad het hele inburgeringsgebeuren niet. Zoals ik ook niet begrijp dat er uberhaupt geld in wordt gestoken. Ik ben zelf geemigreerd naar Brazilie, zelf de taal geleerd en zelf alle overige zaken uitgevonden. Geen cursus voor nodig gehad, alles simpel zelf gedaan en doorzettingsvermogen gedaan om goed te integreren.

Het voglende punt schoot bij in het verkeerde keelgat, buiten het feit dat al het goud dat de overheid aanraakt terstond in stront verandert. Zo is het ook met alles dat ze wil regelen. Niets oveer uw persoon, maar alles wat draait op overheidsgeld werkt niet. Om het simpele feit dat men het geld toch wel krijgt. De manager van de inburgeringscursus is drukker met het tevreden houden van de cursisten dan dat hij zich druk maakt om het niveau. Om het simpele feit dat zij het geld zijn. Een leraar met eigen mening of ruggegraat past nooit in een situatie als deze. De situatie is niet gericht op presteren.

In een situatie tot presteren zal men een slechte leraar ontslaan en niet de leraar die verschil weet te maken. U geeft het voorbeeld van de twee studenten van verschillend niveau, past ook perfect in het voorbeeld. Het gaat niet om presteren. Het gaat niet om studenten beter maken. Het gaat om bezigheidstherapie die met belastinggeld wordt gefinancierd.

Uw boek zou ik graag lezen, puur om inzicht te krijgen in een sitauatie waar ik mij per definitie al niet in kan vinden. Simpelweg omdat het initiatief bij de cursist hoort te liggen. En als men al dwang wilt toepassen dan moet men de verblijfsvergunning, nationaliteit EN uitkering ervan afhankelijk maken. Meer hoeft een overheid in dat geval niet te doen. Mensen komen om zich te verbeteren en te vechten voor een betere toekomst. Als de overheid overal in wil voorzien waar over het algemeen vanuit de immigrant geen intteresse is, dan gaat het al fout. De overheid moet en zou niet mogen verzorgen. De immigrant heeft de plicht. Wil men bepaalde rechten verwerven dan zal men vooraf bepaalde plichten moeten vervullen en niet andersom op de manier waarop het nu gaat. De immigratie kost Nederland aantoonbaar miljarden terwijl voordelen alleen worden aangetoond als culturele die ik tot nog toe niet heb kunnen waarnmen. Sterker ehet weggeven van de eigen cultuur is de reden voor mij en mijn geimporteerde bruid de reden geweest om Nederland te verlaten. Andere cultuur is prima , maar dan wel zelf bewust voor kiezen in een ander land. MIjn frustraties over het beleid en de gevaren koers hoog zoals u kunt zien.

Mijn laatste argument is dan ook de volgende, u spreekt over inburgeringsbusiness, er is geen inburgeringsbusiness. Dit zou namelijk inhouden dat er een markt voor is. Echter elke markt die gefinancierd (direct of indirect) door de overheid is geen markt maar een subsidieslurper die nooit zal presteren. Een business trekt particulieren aan die met eigen geld de eigen opleiding bekostigen. Om zich vervolgens voor de volle honderd procent in te zetten om zijn/haar doel te bereieken. De inburgeringsbusiness, zal vervolgens concurreren met andere private initiatiefen waar uiteindelijk de initiatieven, welke de beste prijs/kwaliteit verhouding zijn zegevieren. Zolang hier geen sprake van is, zal men altijd drijven op subsidie waar het zaak is die geldstroom zoalng mogelijk gaande te houden.

Respect dat u probeerd om in deze subsidie markt een boterham probeerd te verdienen. Neemt niet weg dat ook dit project een doodgeboren kindje is. Alles wat draait op belastinggeld is er niet om te presteren. Niet behaalde prestaties worden beloont met meer geld om op miraculeuze wijze in de toekomst spontaan wel succesvol te zijn.

Terug lezend zie ik dat ik mijzelf regelmatig herhaalt, maar zoals gezegd ik heb mijn buik vol van het 0 jaar lang gevoerde belid en de ellende die het heeft veroorzaakt, waar de belastingbetaler telkens voor nieuwe initiatieven mag opdragen die eigenlijk volledig voor rekening van die nieukomer zou moeten komen. We hebben het nu over inburgering, zoals we het over een paar jaar zulllen hebben over het oneigenlijk gebruik van de bijstand om oudere immigranten te voorzien van een volledige Aow, of het afkopen van de dienstplicht in Turkije met een renteloze lening(terwijl iedere geboren Nederlander Direct en zonder pardon zijn nationaliteit verliest zoals geregeld in de wet) en meer van dat soort zaken. Dit samen met de andere zaken van verspillend Europa waar het ene na het ander eland failiet gaat door regel en verspillingszucht en het niet meer kunnen betalen van de leningen wordt opgelost door het verschaffen van leningen aan die insolvabele landen.

Alle initiatieven die draaien op belastinggeld zouden daarom ook gestopt moeten worden. Imemers als er werkelijk sprake van een markt zou zijn, dan konden al deze initiatieven de eigen broek ophouden. Maar waar in uw geval de overheid het moet regeln zal er nooit succes zijn. De succesvolle gevallen zullen altijd ondersneeuwen bij de slechte.

24-dec 2011 ,  01:16
# 13
toon kasdorp:

@ Roos Friesland.Mijn compliment voor de schitterende sketches inburgering en natuurlijk ook voor de energie die U steekt in het nieuwe Nederland. Overigens vind ik dat de heer Brandenburg gelijk heeft met zijn beoordeling van wat de overheid doet voor de integratie. Alles wat top down wordt georganiseerd en zonder feed back uit de doelgroep loopt op den duur uit de rails. Daar komt het geloof ik op neer. Maar het is mooi dat we er in elk geval literair wat aan over houden. dank.

24-dec 2011 ,  10:14
# 14
Anneke:

Zo te zien is hier een taalcursusje ook geen overbodige luxe...

24-dec 2011 ,  10:18
# 15
Roos Friesland:

Beste M. Brandenburg,
hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie.
Ik ben mijn werk als docent inburgeren/ NT2 begonnen als goedbedoelende naieveling. Ik vond het leuk om mijn didactische kwaliteiten te kunnen gebruiken en wilde 'goed doen' Ik ben in de loop der jaren anders gaan denken over 'goeddoen' Een paar maanden geleden ben ik gestopt met het werk. Ik ben letterlijk ziek geworden van alle ellende en misstanden die ik tegenkwam.
Ik probeer met mijn boek en deze stukjes aan te tonen wat
er allemaal niet deugt in het inburgeringsgebeuren.
Met veel wat u schrijft ben ik het eens. Ik vind het moeilijk om hier op alles in te gaan.
Ik zou het erg leuk vinden als u mijn boek wilde lezen en daarna verder te discussieren, ik denk dat u mijn boek verhelderend zult vinden.

24-dec 2011 ,  12:28
# 16
Frans Groenendijk:

@Anneke 14. Beetje flauwe reactie. Wat is het nut daarvan?

24-dec 2011 ,  01:20
# 17
trias politica:

Brandenburg heeft gewoon gelijk. En het ergerlijke is, iedereen met een beetje gezond verstand wéét dat ook.

Naast de aspecten die de heer Brandenburg aanhaalde in diens betoog, speelt ook het culturele aspect een rol, vooral bij niet-westerse allochtonen. In een eerdere aflevering van dit feuilleton had Roos het over een cursist die wèl goed zijn best deed, vooruit wilde komen en een nieuw leven wilde opbouwen. Een uitzondering. De meesten komen naar hier omdat het loket gratis geld uitdeelt. En ook nog eens bedragen, die voor de meeste betrokkenen een fortuin zijn in eigen land. Vindt men het vreemd dat hiervan een magneetwerking uitgaat ?

De kraan moet dicht, de deur op slot en de bezem door de augiasstal die deze "industrie" is geworden. Daarna zien we wel verder.

Fijne Kerstgroet voor elk welwillend mens.

24-dec 2011 ,  01:40
# 18
Roos Friesland:

Mijn complimenten aan M. Brandenburg die dus op eigen kracht Portugees heeft geleerd in Brazilie en vanuit dat land de situatie hier in Nederland nog bijhoudt en iig stukken op Keizers en Kleren leest.

Dank je wel Toon Kasdorp. Ik doe mijn best maar ben helaas geen literator.
Ik hoop slechts dat de lezers mijn stukjes niet alleen 'leuk' vinden.

24-dec 2011 ,  01:44
# 19
Frans Groenendijk:

@Toon @Brandenburg @Trias Een van de vervelendste kanten van het hele verhaal is dat in de politiek gedaan wordt alsof er wel sprake is van marktwerking omdat er wel concurrentie is tussen aanbieders en openbare aanbesteding. In een stuk dat ik schreef naar aanleiding van het boek van Roos en de discussie erover 'in het veld' ben ik daar uitgebreid op ingegaan. Hier de link
Hier de slotalinea:
Er is in economische zin geen consumentenvraag naar de dienst �inburgerEN�. Er is alleen een politiek-maatschappelijke vraag naar beter ingeburgerde immigranten die beantwoord is met het politieke project �inburgerING�.

24-dec 2011 ,  02:59
# 20
Mike Brandenburg:

@Roos Friesland,

Net terug van drie weken familie bezoek in Nederland, daar uw boek aangeschaft en ga hier deze week aan beginnen. Laat je zeker nog horen wat ik ervan heb geleerd ;).

Groeten uit zonnig Brazilie

21-jan 2012 ,  04:43
# 21
Roos Friesland:

Veel leesplezier en wijsheid.
Ik wacht je reactie af.

21-jan 2012 ,  05:25
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.