Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Viva Espana

Alle ogen van Europa en de financiële wereld zijn gericht op Griekenland en Italië, maar ook over het totale Iberisch schiereiland kan de noodklok worden geluid. Even een korte nieuwsflits uit Spanje.
Bijna een jaar geleden al schreef ik over de belabberde situatie in de Spaanse vastgoed en bankensector. En over de hoge tekorten bij de lagere overheden en hoge jeugdwerkloosheid. Vandaag las ik een lang stuk in El Pais, één van de betere dagbladen in Spanje (klik op de afbeelding voor het stuk). De situatie begint ronduit alarmerend te worden. Voor wie het Spaans onvoldoende machtig is hier een beknopte weergave van de inhoud.


»
Volgens het Spaanse nationale instituut voor statistiek (INE) verlaten elk jaar een half miljoen Spanjaarden hun land om zo aan de sociaal-economische malaise te ontsnappen
Met name onder de jeugd is er sprake van een uiterst somber perspectief. In het genoemde artikel komen vele 'getuigen' aan het woord.. Het beeld dat wordt geschetst geeft alle reden tot grote zorg. Het is het beeld van een ontwrichtende samenleving. Hoge werkloosheid, nieuwe armoede, gebrek aan perspectief, ontoereikend opleidingsniveau, de desillusie, verontwaardiging en teleurstelling onder jonge mensen,... Het is een tikkende tijdbom..

Ik ken (een deel van) Spanje goed, heb er zelfs bijna een jaar gewoond (2004) en ben er tot en met 2008 héél vaak geweest, soms wel elke maand een keer. Wat mij frappeert is, hoe snel het bergafwaarts kan gaan met een samenleving. Tot de eerste financiële crisis uitbrak (2008) heerste er optimisme en levenslust, zeker onder de jeugd. Als men er heden ten dage komt waant men zich op een begrafenis. Het is echt opvallend hoe een land binnen een paar jaar tijd totaal van sfeer kan veranderen.

Ik ben er zeker van dat dit net zo is in Griekenland en zo dadelijk ook in Italië. In Portugal is de situatie al even zorgelijk. Ik schreef al eens dat mensen daar bankautomaten opbliezen om aan geld te komen en supermarkten en tankstations gewapenderhand overvielen. Niet omdat ze kwaadaardig zijn, maar omdat ze geen geld meer hebben. Het aantal Portugezen dat (illegaal) naar ons land trekt om te werken neemt dan ook schrikbarend toe. Het is echt een zeer zorgelijke situatie, die vraagt om onmiddellijke maatregelen.

Terug naar Spanje. De Spanjaard is van nature trots. Hij zal niet graag zijn hand ophouden. Deze eigenschap maakt dat een langdurige situatie van uitzichtloosheid en snel intredende armoede grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Ik citeer ene Pablo uit het artikel:'Ik heb vaak de indruk een kikker te zijn die geen water meer vindt'. Hij woont en werkt nu in Duitsland..

Deze migratiestroom binnen de Unie zal ingrijpende gevolgen hebben. Voor landen als Nederland en Duitsland, waar immigranten in eerste instantie de banen van lager opgeleiden zullen overnemen en voor hogere druk zullen zorgen op de toch al onder druk staande inburgeringsindustrie. Voor de migratielanden een teruglopende bevolking met een omgekeerde piramide (meer ouderen, dan jongeren). Telt Spanje nu nog ruim 47 miljoen inwoners, het INE becijferde, dat dit aantal in 2022 zal teruglopen naar ruim 45 miljoen, een achteruitgang van ruim 4% in 10 jaar.

Een ander gevolg voor de migratielanden zal een 'brain drain' zijn, want het zijn veelal hoog opgeleiden die de benen nemen. Just to anywhere. In het artikel staan verhalen van mensen die over de gehele wereld uitgezwermd zijn op zoek naar werk. Van Zuid-Korea tot Brazilië en van Noorwegen tot Zwitserland.

Ik heb het al vaker betoogd in mijn stukken over de eurocrisis, maar hier ziet men in concreto wat de gevolgen kunnen zijn van een falend overheidsbeleid op economisch gebied in combinatie met de toegang tot goedkoop geld op kapitaalmarkten. En in plaats dat die overheden dit hebben aangewend voor structurele economische hervormingen, hebben ze het besteed aan consumptieve doeleinden. Dat wil zeggen: uitbreiding ambtenaren en onverantwoorde salarisverhogingen. In sommige gevallen tot wel 60% ná invoering euro.

Het is niet aan de Nederlandse regering, u en mij om de fouten van de Zuid-Europese regeringen te herstellen. Dat zal men toch echt zelf moeten doen.
 

Trias,  13-12-2011          

Reacties
# 1
Ester Losita:

Kleine nuancering: zoals ik het artikel lees zal het migratiesaldo in 2011 voor het eerst sinds vele jaren negatief zijn met ruim 100.000 personen, maar dat hoeven niet allemaal Spanjaarden te zijn. Verderop in het artikel staat dat er ruim 100.000 Spanjaarden naar het buitenland zijn getrokken, maar dat er wsch duizenden dat ook hebben gedaan zonder registratie.
Een groot deel van de migratie, ca. half miljoen mensen, zal andere nationaliteiten betreffen, vooral mensen uit Zuid-Amerika (vnm. Ecuador), West-Afrika en de EU, die tijdelijk in Spanje werkten, bijv. in de landbouw. Dit heen en weer trekken speelt zich al vele jaren af, maar is ongetwijfeld versterkt door de crisis sinds 2008.
Na Ecuadorianen en Britten vormen Roemenen met ongeveer een kwart miljoen de grootste groep en juist deze groep is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid.

13-dec 2011 ,  05:03
# 2
trias politica:

Ester, dat klopt, maar daar gaat het stukje niet over. Wat ik duidelijk wilde maken met dit stukje is de uitzichtloosheid van m.n. de Spaanse jeugdwerkloze en de sociaal-demografische gevolgen ervan voor de EU in het algemeen en Spanje in het bijzonder.

13-dec 2011 ,  06:02
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.