Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Onderzoek/Actie
Overig

De computer­pro­gram­ma's van de belas­ting­dienst schrap­pen om uiteen­lopende redenen je rekening­nummer en het kost dan tijd en moeite om dit weer terug ingevoerd te krijgen.
Al meer dan 40 jaar heb ik hetzelfde gironummer. Ik koos als minder­jarige destijds voor de giro omdat zij, in tegen­stelling tot de ABN, geen mede­ondertekening van mijn ouders eisten onder mijn aanvraag. Van dit gironummer heb ik vele malen inkomsten­belasting betaald en ik heb er ook vele malen belasting­teruggave op mogen ontvangen. Vorig jaar boerde ik financieel zo slecht dat ik ook recht had op zorgtoeslag. Bij mijn aanvraag werd ook gevraagd om een rekeningnummer dáárvoor. Ik gaf mijn oude vertrouwde en bij de belastingdienst bekende gironummer op.

(2) | Frans Groenendijk | 27-06-2012
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Drs. Marianne van den Heuvel besluit haar aan­prij­zing van het boek 'Henk, Ingrid en Alex­ander' met de vast­stelling: "De eerst­volgende verkiezings­strijd is vroeg begonnen."
En het is duidelijk aan welke kant zij staat: "De verbaal begaafde politicus Pechtold kreeg het briljante idee voor dit boek, samen met Bart Snels geschreven, en maait hiermee het gras voor de voeten van Wilders weg." Maar wie is deze drs. Van den Heuvel, deze woordkunstenares? Is het de zelfde Marianne van den Heuvel die deze prachtige en zeer creatieve sculptuur maakte voor de winnaar van de Gouden Strop?
Ik weet het niet en het interesseert me niet. Wat ik wel weet is waar de hier geciteerde Pechtold-fan werkt: bij Biblion, de koepelorganisatie van de Openbare Bibliotheken. Daar doet ze haar ding tegen Wilders. En ze is daar niet alleen.

(1) | Frans Groenendijk | 14-06-2012
De Sharia-charlatan (10)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Nagekomen deel van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Hans Jansen meldde op Hoeiboei:
Maar er is vandaag (11 juni) ook goed nieuws. Op een receptie in Leiden, na de oratie van Leon Buskens, heeft professor Berger mij meegedeeld dat hij mij binnen­kort de onderbouwing zal toesturen van zijn stelling dat de sharia voor meer dan 90% iden­tiek is aan het Nederlands recht!
Interessant. Ik denk alleen dat arabist Jansen zich met het percentage vergist. De aan te tonen overeenkomst is 98%, of 95% zoals Berger later weer zei. Die drie procent verschil was wetenschappelijk trouwens op zichzelf ook al onverklaarbaar.
Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan.

(8) | Andre van Delft | 13-06-2012
Christenen als bondgenoten van Mohammed?

'Antwoorden' van christelijke parlementsleden

Onderzoek/Actie
(open) Brief

CDA-euro­parle­men­tariër Wim van de Camp twit­terde dat hij in de hui­dige, sterk decon­fessio­nalise­rende wereld, de islam beschouwt als bond­genoot van het Christen­dom. Hij vond het niet nodig om op eniger­lei wijze te rea­geren op de aan­vullende vragen die ik hem twee weken geleden recht­streeks en via een open brief op Keizers & Kleren stelde.
Samen met Tommie Hendriks en Maarten Vonk stuurde ik een week geleden een brief met dezelfde dertien vragen (zie onderaan dit stuk voor de tekst) aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. Een slechter tijd­stip voor onze brief hadden we niet kunnen kiezen: op de dag van versturen eindigde de gedoog­constructie. We kregen nog wel een viertal reacties. Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar gerust­stelling, wel tot overpeinzing.

(10) | Frans Groenendijk | 30-04-2012
Onderzoek/Actie
Het goede doel

De Spaanse koning Juan Carlos heeft zijn heup gebroken tijdens de oli­fanten­jacht in Bots­wana. Onder zo’n bericht staan altijd in no-time 100+ reacties in de trant van “eigen schuld dikke bult” “net goed”, “boontje komt om zijn loontje”, “Juan Carlos is een dieren­beul” en meer van dat soort ondoor­dachte WNF-IFAW-Groen­linkse Pavlov­reacties. Want oli­fanten dood­schieten is zielig & gemeen. En alleen weggelegd voor puissant rijke dieren­beulen die daar een smak geld voor neertellen.

(20) | Marielle Bos | 15-04-2012
De Sharia-charlatan (9)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Laatste deel van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI wees dat af. De universiteit beantwoordde enkele vragen over Bergers aanstelling. Het was me nog niet helemaal duidelijk, dus ik deed navraag bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

(7) | Andre van Delft | 17-03-2012
De Sharia-charlatan (8)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel acht van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI wees dat af. Maar ik had nog een paar vragen voor de universiteit.

(3) | Andre van Delft | 10-03-2012
Onderzoek/Actie
Het goede doel

De laatste jaren worden we over­spoeld met kreten als ‘duur­zaam­heid’, ‘voet­afdruk’, ‘groene economie’, ‘planeet­reddend denken’ en ‘fair trade’. Linkse partijen zijn het meest creatief met deze kreten, maar alle poli­tieke partijen doen mee met deze trend. In alle gevallen is er een gemeen­schappelijke basis: de ecolo­gische balans is zoek doordat er teveel wordt gecon­sumeerd en deze over­con­sumptie is mogelijk gemaakt door de rijke, geïndu­strialiseerde landen. Als we de rijkdom en hulp­bronnen maar ‘gelijk’ of ‘eerlijk’ delen met alle mensen, dan zal de ecologische balans worden hersteld.

(8) | Ester Losita | 02-03-2012
Schuyt en de Nederlandse identiteit

Een goedkope retorische truc

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

"Wat Wilders doet, is de gemeen­schap ver­ster­ken door an­de­ren bui­­ten te slui­ten," sprak Schuyt. "Dat is heel ge­vaar­lijk. Wat hij zegt ver­toont grote overeen­komsten met Mein Kampf."
"Het probleem is, dat veel intel­lectuelen en politici Wilders nog naar de mond praten ook", zei Schuyt. "Typerend voor­beeld: de presen­tatie van het WRR-rapport Identi­ficatie met Nederland in september 2007, toen prinses Maxima zei dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat". "Dat is een waarheid als een koe," zei Schuyt in de Singelkerk. "Hét paard en dé mens bestaan ook niet. Er is geen speld tussen te krijgen." Maar wat gebeurde er? Niet alleen Geert Wilders viel over de prinses heen, maar ook Paul Scheffer en tal van Kamerleden. "Dat was heel dom." Conclusie van professor Schuyt: "Er zouden meer slimme Kamer­leden moeten zijn, die niet meedoen aan dit soort stemming­makerij."
Zo sprak deze emeritus hoog­leraar rechts­sociologie en lid van de Raad van State, tijdens een lezing in Amsterdam met als thema: Waar is de gemeenschap gebleven?

(9) | Toon Kasdorp | 01-03-2012
De Sharia-charlatan (7)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel zeven van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Wat was het oordeel van het LOWI?

(4) | Andre van Delft | 24-02-2012
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Als ik het goed begrijp is het onder­werp van de socio­logie de inter­actie van mensen om daarmee hun gedra­gingen te kunnen voor­spellen [1]. Maar bij socio­logische uit­spraken gaat het in de prak­tijk vaak om tauto­logieën of om conclusies die niet op feiten maar op normatieve opvat­tingen zijn gebaseerd. De voor­spellende waarde is in beide gevallen gering.

(0) | Toon Kasdorp | 22-02-2012
De Sharia-charlatan (6)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel zes van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Hoe ging het toen verder?

(3) | Andre van Delft | 17-02-2012
Pagina 2 (van 6)       <  1 2 3 4 >  Laatste »
Onderzoek & Acties
Deze 'afdeling' moet op den duur de belangrijkste afdeling worden. We vinden het niet voldoende om via dit kanaal onze meningen vrij te uiten. Een wat uitgebreider verhaal hierover, dat ook de metafoor van de kanarievogel bevat, vindt u binnenkort (het is nu 5 juni) achter de knop 'Over K&K'. .