Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
De Sharia-charlatan (8)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel acht van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

islam
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI wees dat af. Maar ik had nog een paar vragen voor de universiteit.

(3) | Andre van Delft | 10-03-2012
De Sharia-charlatan (7)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel zeven van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

islam
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Wat was het oordeel van het LOWI?

(4) | Andre van Delft | 24-02-2012
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Als ik het goed begrijp is het onder­werp van de socio­logie de inter­actie van mensen om daarmee hun gedra­gingen te kunnen voor­spellen [1]. Maar bij socio­logische uit­spraken gaat het in de prak­tijk vaak om tauto­logieën of om conclusies die niet op feiten maar op normatieve opvat­tingen zijn gebaseerd. De voor­spellende waarde is in beide gevallen gering.

(0) | Toon Kasdorp | 22-02-2012
De Sharia-charlatan (6)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel zes van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

islam
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Hoe ging het toen verder?

(3) | Andre van Delft | 17-02-2012
islam
mediakritiek
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Volgens een sociologisch onder­zoek van een paar jaar geleden was in het vreed­zame Lim­burgse Maas­dorp Kessel het leef­klimaat voor kinderen meer ver­slechterd dan op welke andere plek in Neder­land ook. De burge­meester was verbaasd over deze uitslag, want zijn gemeente gold en geldt nog steeds in de wijde omtrek als een voorbeeld voor jeugd­faciliteiten. Zelf had hij van ontevreden­heid van de kinderen of van hun ouders eigenlijk nooit iets gemerkt.

(1) | Toon Kasdorp | 16-02-2012
De Sharia-charlatan (5)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel vijf van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

journalistiek
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten kwam eindelijk het oordeel van de universiteit.

(2) | Andre van Delft | 10-02-2012
De Sharia-charlatan (4)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel vier van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

journalistiek
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Wat was het oordeel van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit?

(8) | Andre van Delft | 03-02-2012
De Sharia-charlatan (3)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel drie van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

islam
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­rits Ber­­ger is Leids hoo­g­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral bekend van zijn uit­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mitisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­een zou komen met het Neder­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit. Drie weken later kreeg ik antwoord.

(7) | Andre van Delft | 27-01-2012
De Sharia-charlatan (2)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel twee van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

islam
feuilletons
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Wat vooraf ging: Mau­rits Ber­ger is Leids hoog­­leraar "Islam in de heden­­daagse Wes­terse wereld", vooral bekend van zijn uit­­spraak dat de Sharia (het isla­­mitisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­een zou komen met het Neder­­lands recht. Berger had arabist Jansen toegezegd om zijn uitspraak te onderbouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Wat antwoordde hij?

(3) | Andre van Delft | 21-01-2012
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

In Lim­burg heeft de PVV een lid uit haar frac­tie in de provin­ciale staten gezet omdat in de publi­citeit was gekomen dat hij een Turkse col­lega had uitge­scholden.
De NOS vond dit niet genoeg. De PVV moest ook ex­cuses aan­bieden, vond Toine Huys die zelf ook Lim­burger is en het weten kan. De fractie­voorzitter Mevrouw Stassen had daar geen moeite mee. Verder vond Huys die excuses en dat debal­loteren van het Staten­lid wel rijke­lijk laat. Had dit niet moeten gebeuren zodra men wist van dat schelden?
Ik denk dat hij dat verkeerd ziet.

(3) | Toon Kasdorp | 15-01-2012
De Sharia-charlatan (1)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Een nieuw feuilleton op K&K.

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Maurits Berger is Leids hoog­leraar "Islam in de heden­daagse Westerse wereld". De gulle sultan van Oman betaalt zijn leer­stoel. Berger is vooral bekend van zijn uit­spraak dat de Sharia (het isla­mitisch recht) voor 98% over­een zou komen met het Neder­lands recht; later werd dat weer 95%.
Een jaar geleden las ik op Hoeiboei dat arabist Jansen aan Berger om onderbouwing van dat percentage had gevraagd. Berger zou dat meermalen hebben toegezegd, maar was dat nooit nagekomen. Aanleiding voor mij om de professor aan te schrijven.

(14) | Andre van Delft | 13-01-2012
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Er zijn ruim 60.000 politie­agenten in Neder­land [1]. Als een politie­agent tien aan­giften per dag ver­werkt, wat gemak­kelijk moet kunnen, dan zijn dat in vijf en veer­tig weken per jaar 2250 aan­giften per agent. Dan kunnen 350.000 aangiften door nog geen 160 agenten worden verwerkt.
Van de 1.200.000 aangiften die jaarlijks worden gedaan neemt de politie er 350.000 in behandeling.

(0) | Toon Kasdorp | 12-01-2012
Pagina 2 (van 5)       <  1 2 3 4 >  Laatste »
Onderzoek & Acties
Deze 'afdeling' moet op den duur de belangrijkste afdeling worden. We vinden het niet voldoende om via dit kanaal onze meningen vrij te uiten. Een wat uitgebreider verhaal hierover, dat ook de metafoor van de kanarievogel bevat, vindt u binnenkort (het is nu 5 juni) achter de knop 'Over K&K'. .