Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Editie-2

Ruim twee jaar geleden rondde ik de tekst af van mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord.
Sinds begin januari 2012 verschijnt (bijna) elke zondag hier op Keizers & Kleren nu een tekst die daarop voortbouwt. De inhoud is gedeeltelijk identiek met (delen van) hoofdstukken daaruit. De inhoud is geactualiseerd, uitgebreid en verbeterd. Tegelijkertijd is de tekst ook wat ingekort. Dat was mogelijk omdat ik nu vanuit een wat andere bedoeling schrijf. Toen ik het boek aan het samenstellen was hoopte ik dat het behulpzaam kon zijn in het debat met mensen bij wie de houding tegenover de leer van Mohammed wordt ingegeven door hun angst voor of afschuw van de PVV of Geert Wilders. Die hoop heb ik opgegeven. Tenslotte is het feuilleton iets beter leesbaar. Ook wat dat betreft heb ik wat bijgeleerd.
Frans Groenendijk

Tot nu toe verschenen in deze serie:
Maar nooit als ze alleen zijn, altijd op de markt of in de trein Over terreurdreiging maar in verhouding tot latere stukken nog ‘luchtig’.

Wil de wereld even wachten op mijn boek? Wanneer een snufje feminisme vermengd wordt met een grote dosis mohammedaans fundamentalisme, ontstaat een vreemd mengsel.

Een veranderd straatbeeld Meer respect voor mohammedaanse vrouwen… dan voor …

De Koran: onleesbaar, onbegrijpelijk of ongelooflijk? Spottend stelde ik op Keizers & Kleren dat Andersen misschien wel dat Koran-vers plagieerde met zijn sprookje. Ik werd er vervolgens op gewezen dat Andersen het idee voor zijn sprookje mogelijk ontleend kan hebben aan het verhaal El conde Lucanor o Libro de Patronio van Don Juan Manuel: een Spanjaard die leefde van 1282 tot 1348. In de tijd dus dat het mohammedanisme nog heerste over een groot deel van het Iberische schiereiland!

Eurabië: geen complottheorie. Voorhoeve: Meer tekeer gaan tegen Israël om de democratie in Arabische landen te bevorderen…

Kijken naar een onthoofding of naar een totaal verminkte vagina.
Vergeleken met Yusuf Al Qaradawi is Marc Dutroux een koorknaap

Islam of mohammedanisme, wat maakt het uit? Mohammed: angel en achilleshiel tegelijk. Allah heeft geen boodschap, alleen een boodschapper.

Islamgeleerden kunnen niet hard genoeg worden aangepakt “Een van de meest prominente moslim­sprekers in de Verenigde Staten: “Bij het varken kan het niemand wat schelen” “.
We hoeven ‘islamgeleerden’ niet belachelijk te maken: dat doen ze zelf wel. We moeten aan hun gekkigheid wel aandacht besteden. Ze zijn in hun immoraliteit en gekte niet ongevaarlijk.

DE sharia bestaat niet. Er bestaat niet de allerminste twijfel over het bestaan van die verschillende interpretaties. Sharia is geen wetboek maar de vastlegging van gezagsverhoudingen. In het Westen iets toestaan van iets dat er in de verste verte op lijkt, betekent het begin van het einde van de rechtstaat.

Islamisering van de sauna?. Bij: Van straatterreur tot no-go areas. Onze botsing in het sauna-hokje had weinig te maken met iets religieus, maar des te meer met de leer van Mohammed.

Geertofobie en moslimodium. Leren van de recente geschiedenis van India: Shah Bano 1985, Babri Masjid 1992, Gujarat-‘genocide’ van 2002. Lijkt de PVV op de BJP?

Meneer 19 en het takfir-dilemma.  Takfirisme is onvergelijkbaar met conflicten in andere beschavingen waarbij mensen uit hun partij of kerk worden gezet. Beschuldigingen van deze aard zijn binnen het mohammedanisme immers altijd geassocieerd met moord.

De oemma.  De sinistere kant van deze ‘wij-groep”. Jongeren die meewerken met de politie kunnen respect verliezen van ‘Marokkaanse vrienden’.

Stenigen, hongersnood en het mohammedaanse seksleven.
Of: De kwestie Tariq Ramadan (Deel 2 van ‘De oemma’). Zoomt in op de door heel veel wens­denkers geprezen funda­mentalist Tariq Ramadan ter illustratie van hoe in de prak­tijk de oemma­gedachte de extre­misten, funda­menta­listen en ‘gematigden’ op een lijn brengt.

Steunde de Koran de profeet hierin?
Of: Wie is er bang voor Mola Ram of Lenin? Pogingen om het wangedrag van Mohammed goed te praten, levert ook vandaag de dag nog verbijsterende teksten op. Bijvoorbeeld over het verbod op adoptie.

Aïsha en de necrofilie-hoax.
Was Aïsha 6, 9 of 19?
Volgens een Engelse onderzoeker… de Joden deden het ook … Let ook op het onderscheid tussen enerzijds “De mensen ..” en anderzijds “Ook vrouwen..”
Deze weerzinwekkende ‘kanttekeningen’ zijn afkomstig van Henny Kreeft, een Nederlandse bekeerling tot het mohammedanisme, oprichter van de Nederlandse Moslim Partij…

‘Negerhoeren’: racisme, machismo en/of trouwjihad
Her en der werd geopperd dat het hier eigenlijk niet om racisme ging maar om jaloezie: de jongens waren niet zozeer boos over de huidskleur van de vriend, maar over het feit dat zij geen Marokkaanse vriendin hadden en hij wel. Wanneer ze een blanke vriend had gehad, was ze ook uitgescholden, alleen met andere woorden: kaashoer of kankerhoer of zoiets. Of, nog gekker: het zou om een wat uit de hand lopende vorm van machismo gaan.
Het pijnlijke aan die verhalen is dat ze de ondertoon hebben dat de kwestie daarmee minder ernstig zou zijn.

Mohammedanisme en geschiedenis. Jahiliyyah en onthoofding.
Volgens de Nobelprijswinnaar V.S.Naipaul is het nog veel erger: “In de handboeken over de geschiedenis van Pakistan begint de geschiedenis met Arabië en de islam” [3]. Daarvoor heeft het mohammedanisme een aparte term: jahiliyyah. Deze term staat voor minachting voor alles wat gebeurde in een land voordat de mohammedanen de macht overnamen.

Mohammedanisme en geschiedenis 2. Jizya en slavernij.

Gills kernvraag: ideologie of identiteit. Lessen uit India.
De omgang met sikh-terrorisme en met mohammedaans. Leerzaam en verontrustend.
Gill ging uit van Clausewitz’ uitspraak dat je eerst moet begrijpen in wat voor soort conflict je verwikkeld bent en dan een daarbij horende strategie ontwikkelt. Veel politiemensen in Punjab hielden echter vast aan het principe dat geweld alleen ingezet moest worden als alle andere opties geprobeerd waren, niet wanneer de situatie het meest erom vroeg.

De gekte
Als het om het moham­me­da­nisme gaat, lijkt het soms of er onder politici, jour­nalis­ten en sociale weten­schappers een wed­strijd gaande is in het verkopen van zo groot mogelijke onzin.
Ik beschrijf een paar van de vaakst terug­kerende thema’s en con­structies van de vele, vele inzendingen.